CrontabPlánování a řízení automatických akcí v rámci Vašeho webhostingu

Princip


Pomocí Crontab plánujete akce. Tím se rozumí automatické spouštění úloh, jako jsou pravidelné aktualizace, spouštění programů/skriptů, posílání e-mailů, apod.
Stejně jako v Plánovači úloh ve Windows automatizujete spouštění procesů tak, že zadáte datum, čas a frekvenci.

Takže můžete:


  • automatizovat aktualizace nebo spouštění skriptů
  • provádět zálohování svého webu nebo databáze
  • získávat informace, které pomohou aktualizovat Váš web
  • ověřovat stavy souborů, nutných k zabezpečení webu
  • zasílat e-maily obsahující přístupové logy nebo odkazy na zálohy


Použití


Jednoduše jděte do svého Manažeru a naplánujte všechny úkoly, které mají být provedeny v zákaznické oblasti.

Můžete vytvářet nebo upravovat skripty, které mají být spouštěny pravidelně. Vyberete skript a k němu dle svých potřeb přiřadíte dny a hodiny, ve kterých se má spouštět.

Zvolíte si skript a datum, hodinu, opakování jeho spuštění.Výhody


  • Využití Crontab v rámci Vašeho webhostingu: Služba Cron, původně vyhrazená pro uživatele dedikovaných serverů, je Vám k dispozici v rámci webhostingů OVH Osobní, Business a Premium. Zautomatizujte zálohování svého webu či databáze. Stačí v Manažeru vybrat potřebný skript a nastavit periodicitu spouštění.

  • Sledování úloh: Přímo ve svém Manažeru vidíte, zda jsou úlohy spouštěny správně. V případě, že by úloha nebyla správně spuštěna, obdržíte chybové hlášení a budete moci úlohu upravit.

Více informací Poznámka: Jednu úlohu lze spustit nejvýše jednou za hodinu.Více informací: ukázkový skript, který zazálohuje a zkomprimuje dvě databáze:


<?php
system("mysqldump --host=vas_server_mysql --user=nazev_vasi_databaze --password=vase_heslo nazev_vasi_databaze > backup.sql");
system("gzip backup.sql");
system("mysqldump --host=vas_server_mysql --user=nazev_vasi_databaze --password=vase_heslo nazev_vasi_databaze > backupbase2.sql"); system("gzip backupbase2.sql");
?>


A v Manažeru si vyberete spouštění například každý týden nebo každý měsíc.