Stránky s PHP-FPM jsou až 7x rychlejší
Až 7x rychlejší stránky s PHP-FPM
Dnes je mnoho online aplikací implementováno pomocí CMS. WordPress je zahrnut v řešeních na 1 kliknutí a je jedním z nejpopulárnějších a široce používaných systémů na světě vůbec. Nyní na něm běží každá šestá webová stránka na světě.

Avšak CMS představují novou výzvu pro hostingové infrastruktury a speciálně pak pro webhostingové infrastruktury. Tyto systémy totiž velmi spoléhají na knihovny (zdrojová data používaná počítačovými kódy) a tak jediná stránka může k zobrazení potřebovat stovky a tisíce prvků, které jsou načítány a interpretovány webovými prohlížeči Vašich návštěvníků.

Díky inovacím v architektuře platformy a také abychom poskytli lepší zkušenosti návštěvníků na všech stránkách hostovaných u OVH, jsme zahrnuli do našich webhostingových nabídek technologii FPM. Podle provedených testů to přináší v průměru až sedminásobné zrychlení přístupu na stránky oproti identickému webhostingovému systému bez této optimalizace. Někteří naši zákazníci hlásí dokonce 10x rychlejší načítání.Co je PHP-FPM?


Dotazy posílané pomocí PHP, jednoho z nejrozšířenějších programovacích jazyků na webu, spočívají v interpretaci souborů či přiřazených skriptů a každá interpretace spočívá v prvcích a akcích, které je potřeba spustit. V základu je PHP soubor přečten vždy stejně a nezávisle na dotazu. Také se neberou v potaz předchozí dotazy.

S PHP-FPM jsou prvky a instrukce, které se volají při dotazu, ukládány do cache paměti na serveru pro případ, že se bude totožný dotaz ještě v budoucnu opakovat.

Méně dotazů na souborovém systému tak znamená snížení zátěže na stroj (průměrné zatížení) a lepší dostupnost zdrojů pro zpracování ostatních úkolů.
Co je PHP-FPM?
Konkrétně když návštěvník Vašich stránek provede akci, která vyšle požadavek na systém, aktivuje se PHP interpret, načte se do paměti, poté načítá seznam požadovaných elementů, hledá jednotlivé elementy a kontroluje zda je kód funkční. Nakonec, když je vše již připraveno, dojde ke spuštění dotazu.

Pomocí PHP-FPM budou všechny tyto operace již vyhledány a zaznamenány na serveru z předchozích dotazů. Jejich interpretace je tak mnohem rychlejší a tím i načítání stránky.Kdo využívá výhod PHP-FPM?


Výhodnost technologie FPM je na online strukturách, jako je například CMS, ještě větší, protože jsou založeny na několika PHP souborech, které jsou volány často a ve velkém množství. Avšak jsou zde výhody i na jiných strukturách, když bereme v potaz to, že pouze velmi málo webových stránek nepoužívá PHP. Z toho plyne, že téměř jistě bude z této výhody profitovat i Váš webový projekt.

PHP-FPM optimalizace je zahrnuta a aktivována na všech našich webhostingových službách. Avšak navzdory optimalizaci, je spouštění Vašich skriptů také závislé na počtu PHP workers dostupných pro interpretaci. Díky tomuto aktualizace na vyšší řadu a na vyšším tarifu bude také zajišťovat více workers a proto bude i více těžit z výhod PHP-FPM.
Kdo využívá výhod PHP-FPM?Doplňující informace a pokročilá nastavení


PHP-FPM je nativně nainstalováno a nastaveno na našich posledních službách. Nemusíte tedy pro jeho použití dělat nic. Stačí si ho jen užívat!

Jestliže se však chcete dozvědět více, a to především o technické stránce věci a o tom jak si nastavit tuto funkci na hostingových službách OVH, naše příručka je pro Vás připravena zde.