Analyzér Privátního SQL


Vylepšete výkon svých databází


Náš nástroj vyzkouší chování Vašeho Private SQL serveru a poté navrhne změny v nastavení pro maximální výkon.

Můžete kdykoli spustit analýzu proměnných prostředí jako je například soubor s nastavením (my.cnf). Poté budete vyzván k provedení možných změn podle našich doporučení.

Je dostupný přes Zákaznický prostor, tato služba je částečně zaměřena na zkušené vývojáře. Ale i přes to, stačí jen jediné kliknutí pro provedení všech našich doporučení.

Mnoho analyzovaných parametrů


Analyzovat se bude více proměnných:


  • Výkon Vašich databází (využití RAM, počet připojení, atd.)
  • Bezpečnost databáze
  • Fragmentace databází
  • Obecné statistiky databáze (uptime, zátěž, dotazy za sekundu)

Spusťte optimalizační skript: výsledky budou porovnány se souborem nastavení my.cnf, který byl předtím vytvořen. Na konci této operace Vám budou doporučeny konkrétní změny.

Máte k dispozici vše pro vylepšení výkonu Vašeho Private SQL serveru.

Předchozí zazálohované nastavení


Máte zde tlačítko na okamžité provedení změn a současně na zálohu současného nastavení.


Staré nastavení je dostupné přes Zákaznický prostor. Můžete je poté kdykoli obnovit. I kdyby došlo k jen nepatrnámu problému.