Cloud Backup Public Cloud

Snapshoty vám umožní vracet se v čase

Při manipulaci s infrastrukturami a aplikacemi je vždy bezpečnější mít možnost vrátit se zpět. Snapshoty svazků poskytují nezbytný klid na práci s důležitými daty, jako je aktualizace nebo čištění databází. Díky této službě můžete „zachytit“ stav informace o svazku v čase t při zachování možnosti normálního používání. V případě potřeby pak můžete obnovit stav svých dat v okamžiku pořízení snapshotu.

Téměř okamžité zachycení

Snapshoty jsou umístěny na stejném místě jako svazky v Ceph clusterovém úložiště Ceph. Fungují na principu copy-on-write a jsou tedy téměř okamžité: kopie dat je prováděna v případě změny případ od případu pro každý blok.

Vytváření nových svazků

Snapshot lze použít k vytvoření nových svazků, což poskytuje nové příležitosti v oblasti industrializace. Můžete například zmrazit stav požadované datové sady ve více umístěních v nasazení a poté použít snapshot jako zdroj při vytváření nových svazků replikujících tyto informace.

Trojitá replikace

Snapshoty svazku nejsou zálohami svazku. Jejich přínos však spočívá v trojnásobné replikaci clusterů Ceph spravovaných OVH, což jim zaručuje stejnou spolehlivost jako svazek.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Použití

Vytvořit zálohu

openstack volume snapshot create --volume vol01 snap01

Obnovení snapshotu na novém svazku

openstack volume create --snapshot snap01 vol02

 

 

tarif public cloud

Fakturace snapshotu svazku

Snapshoty svazku jsou účtovány za GB za hodinu. Uváděné ceny jsou za 1 celý měsíc využívání úložiště.