public cloud  private network

Privátní a flexibilní spojení mezi instancemi

Nástup software-defined networks (SDN) v cloudových infrastrukturách  zvýšil flexibilitu při správě sítí. Public Cloud vám umožňuje navrhovat a  budovat síťovou architekturu na vyžádání. Vytvořením privátních sítí implementujete virtuální přepínače, které mohou okamžitě spojit instance vašeho projektu za provozu a bez přerušení.

Sítě mezi umístěními

Private Network je řízena technologií OVR vRack. Poskytuje možnost vytvoření privátní sítě mezi několika datovými centry umístěnými kdekoli na světě. Prostřednictvím soukromého komunikačního kanálu můžete zajistit komunikaci instancí distribuovaných v různých umístěních.

Izolace

Můžete si vytvořit až 4000 privátních sítí úrovně 2. Konkrétně spuštění Private Network implementuje novou VLAN, jejíž komunikace jsou přístupné pouze k ní připojeným zdrojům . Tato izolace umožňuje například segmentovat sítě s rovinou řízení a rovinou dat.

Rozšíření o další služby OVH

VRack také umožňuje vzájemné propojení různých řešení OVH. Své sítě Private Network  můžete rozšířit o Public Cloud, aby mohly komunikovat například s vaším Private Cloudem nebo dedikovanými servery. Svůj aplikační software tak distribuujete podle svých potřeb a při zachování privátního přenosu tohoto kanálu.

Případ užití

Plán obnovy po havárii na jiné umístění

Public Cloud je k dispozici v několika datových centrech. Implementace plánu obnovy po havárii využívá kapacity privátních sítí pro rozšíření do dalších umístění. Prostřednictvím zabezpečené komunikace tedy lze synchronizovat data, aby byl zajištěn jednoduchý a efektivní plán obnovy po havárii.

Industrializace nasazení Terraform

Ovladač Terraform OpenStack umožňuje správu sítí Private Network z Public Cloudu. V případě nasazení komplexních infrastruktur k industrializaci jsou sítě, podsítě a porty zdroji manipulovatelnými tímto nástrojem „infrastructure as code.

Rozložení zatížení mezi umístěními

Distribuovanou aplikaci lze nasadit v několik umístěních bez kompromisu ohledně bezpečnosti a spolehlivosti komunikace mezi uzly. Vaše data ze stejné aplikace či stejného clusteru se mohou přesunovat z jednoho umístění na druhé s nízkou dobou odezvy a dokonalou izolací.

Použití

Vytvoření Private Network

openstack network create net01

Vytvoření podsítě s DHCP

openstack subnet create subnet01 --network net01 --subnet-range 10.0.0.0/8

 

 

 

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Funkce

Služba DHCP

Při vytváření sítě můžete zvolit adresování přes DHCP. V tomto případě bude server DHCP spuštěn v síti , aby sloužil vašim parametrům.

Integrace DNS

Konfigurace DHCP může obsahovat definici serverů DNS, které by měly sloužit vaší síti. Takto je nasměrujete na server DNS dle svého výběru.

Definice rozsahu

Servery DHCP mohou sloužit ke specifické konfiguraci CIDR, cílené pouze na část rozsahu vámi vybraných adres.

Pevné nebo dynamické adresy

Je možné zvolit specifické adresy v rozsahu sítě pro port nebo instanci. Konfigurace se zde vždy provádí přes DHCP, ale můžete si ponechat kontrolu nad plánem adresování.

Port bez přiřazení

Porty privátních sítí jsou nezávislé na instancích. Je tedy možné odpojit port od instance bez její ztráty. Tato manipulace může být užitečné v některých případech orchestraceinfrastruktur.

tarif public cloud

Fakturace Private Network

Sítě Private Network nejsou zpoplatněny a bezplatný je i provoz na těchto sítích.