Cloud image

Vaše operační systémy dostupné pro vaše instance

Kromě katalogu Public Image Catalog, který poskytuje bitovou kopii systému a je udržovaný společností OVH, si můžete vybudovat Private Image Catalog, abyste měli k dispozici instance operačního systému specificky nakonfigurované pro vaše potřeby nebo například zařízení poskytnuté vaším editorem.

Použití

Import bitové kopie z místního souboru

openstack image create --disk-format qcow2 --file debian.qcow2 debian

Export bitové kopie

openstack image save --filename debian.qcow2 debian

 

 

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Funkce

Více formátů

OVH dokáže spravovat několik typů formátů virtuálních disků: například QCOW2, RAW, VMDK, ISO, AMI/AKI/ARI, VDI a VHD .

Sdílení mezi projekty

Pokud spravujete několik cloudových projektů, můžete sdílet bitové kopie z jednoho projektu do druhého pro jeho zachování na jednom místě, bez nutnosti duplikování jeho bitové kopie.

Jednodušší importování a exportování

Bitové kopie systému zůstanou ve vašem vlastnictví. Bez ohledu na to, zda jde o importování či exportování, použití se provádí přes standardní nástroje jako OpenStack CLI či rozhraní Horizon.

Metadata

Metadata bitové kopie ji umožňují kvalifikovat pro správu katalogu nebo přímo pro její použití na instanci. Je tedy možné stanovit minimální velikost paměti RAM nebo disku potřebnou ke správnému fungování bitové kopie, k přidání tagů nebo parametrizaci vlastností bitové kopie.

Importování z adresy URL

V zájmu zjednodušení přidávání bitových kopií do vašeho katalogu lze přímo importovat bitové kopie systému z veřejných adres URL. Díky tomu, nemusíte přenášet nepotřebné bitové kopie.

Importování z Block Storage

Svazek služby Block Storage lze přenést do katalogu Private Image Catalog. Tato funkce je zvlášť zajímavá pro instance, které byly spuštěny ze svazku nebo jen pro jeho exportování.

tarif public cloud

Fakturace Private Image Catalogue

Instance jsou účtovány za GB za hodinu. Uváděné ceny jsou za jedencelý měsíc využívání úložiště.