Public cloud
Bezplatné vyzkoušení produktu Public Cloud

Využijte zdarma kredit v hodnotě 30 € [1] s kódem: CLOUD

Ceník

Your browser is not up to date and may contain security vulnerabilities or compatibility issues.
We recommend that you update your browser to get the best experience.
tarif public cloud

Vysoce výkonná cloudová řešení za atraktivní ceny

OVH poskytuje cloudové služby s jednoduchým účtováním bez skrytých nákladů. Naši konkurenti například obvykle účtují za síťový provoz nebo volání přes API z úložiště objektů. U OVH je toto zdarma.

Pay-as-you-go

Všechny služby nabízené v Public Cloudu jsou založeny na principu platby za využití, to znamená, že platíte pouze za to, co skutečně využíváte. Můžete se rozhodnout pro co nejlepší využití spuštěním zdrojů pouze v obdobích o, která máte zájem. Na konci měsíce spočítáme součet nákladů všech vašich zdrojů během doby jejich využívání, abyste získali jednu fakturu s přehledem veškeré spotřeby.

Bez závazku

On-demand zdroje účtované za hodinu jsou nezávazné. Zdroj můžete kdykoli odstranit a účtování zastavit.

Segmentace podle projektu

Pro zjednodušení administrativy a větší srozumitelnost můžete rozdělit nasazení v různých projektech.

Jedna jediná faktura

Ke každému projektu dostanete pouze jednu fakturu. Tato faktura se zasílá na začátku každého měsíce za uplynulý měsíc.

Náš ceník

Compute: OVH Public Cloud instances

Billing method

Public Cloud instances have two different billing methods: hourly and monthly. If you choose monthlybilling, you get a 50% discount compared to hourly billing. Regardless of the billing method chosen (hourly or monthly), you are always billed at the beginning of the month. You will be billed again at the start of the next calendar month.[collapse]

For example: you launch an instance with hourly billing at 08:13 and then delete it at 16:48. You will pay for 9 hours of usage, at the start of the following month.

For monthly billing, you pay upfront at the the start of the month. The first time you launch an instance you get a prorated invoice at the beginning the following month.

Licences

When you choose a Windows operating system, the licence price is included in the instance price, which explains the price difference between a Linux instance and a Windows instance.

Network traffic

Public network traffic is included (excluding the Asia-Pacific regions. Refer to theInstance Public Traffic section). Traffic on private networks is always free.

Instance status

Instances are billed at the price displayed below as soon as they are launched ("Active" status) and billing stops when the instance is being deleted ("Deleting" status). The billing of your instance continues if you launch other actions, such as pause or hibernation.

However, there are some exceptions:

  • “Error" status at creation, you are not charged;
  • "Shelved" and "Shelved _ offload"status, you are not charged for the instance, but only for the necessary instance backup.

Guaranteed Resources

General Purpose: Tyto instance poskytují vašim vývojářským serverům a webovým nebo podnikovým aplikacím vyvážené zdroje CPU/RAM.

CPU: Tyto instance jsou ideální volbou pro aplikace náročné navýpočetní frekvence a paralelizaci úkolů.

RAM: Tyto instance jsou určeny pro použití v rámcianalýzy dat a datové vědy díky svým optimalizovaným poměrům CPU/RAM a zrychlenému počtu vstupně-výstupních operací za sekundu .

General purpose
Jméno Procesor vCore Storage Veøejná sí Privátní síť Cena
b2-7 7 GB 2 50 GB SSD 250 Mbps guaranteed 300 Mbps max. 1,6519 Kč bez DPH/hour
b2-15 15 GB 4 100 GB SSD 250 Mbps guaranteed 1 Gbps max. 3,1539 Kč bez DPH/hour
b2-30 30 GB 8 200 GB SSD 500 Mbps guaranteed 2 Gbps max. 6,3819 Kč bez DPH/hour
b2-60 60 GB 16 400 GB SSD 1 Gbps guaranteed 4 Gbps max. 12,3869 Kč bez DPH/hour
b2-120 120 GB 32 400 GB SSD 10 Gbps 4 Gbps max. 24,3989 Kč bez DPH/hour
RAM
Jméno Procesor vCore Storage Veøejná sí Privátní síť Cena
r2-15 15 GB 2 50 GB SSD 250 Mbps guaranteed 1 Gbps max. 2,4029 Kč bez DPH/hour
r2-30 30 GB 2 50 GB SSD 250 Mbps guaranteed 1 Gbps max. 2,7779 Kč bez DPH/hour
r2-60 60 GB 4 100 GB SSD 250 Mbps guaranteed 2 Gbps max. 5,4059 Kč bez DPH/hour
r2-120 120 GB 8 200 GB SSD 1 Gbps guaranteed 4 Gbps max. 10,8859 Kč bez DPH/hour
r2-240 240 GB 16 400 GB SSD 10 Gbps 4 Gbps max. 21,3959 Kč bez DPH/hour
CPU
Jméno Procesor vCore Storage Veøejná sí Privátní síť Cena
c2-7 7 GB 2 50 GB SSD 250 Mbps guaranteed 300 Mbps max. 2,4029 Kč bez DPH/hour
c2-15 15 GB 4 100 GB SSD 250 Mbps guaranteed 1 Gbps max. 4,6549 Kč bez DPH/hour
c2-30 30 GB 8 200 GB SSD 500 Mbps guaranteed 2 Gbps max. 9,3849 Kč bez DPH/hour
c2-60 60 GB 16 400 GB SSD 1 Gbps guaranteed 4 Gbps max. 18,3929 Kč bez DPH/hour
c2-120 120 GB 32 400 GB SSD 10 Gbps 4 Gbps max. 36,4109 Kč bez DPH/hour

GPU

Až 1 000krát rychlejší než CPU v paralelních výpočtech, integrace NGC umožňuje snadnější použití platforem Tensorflow, Caffe, Mxnet atd.

Jméno Procesor vCore GPU Storage Veøejná sí Privátní síť Cena
t1-45 45 GB 8 Tesla V100 16 GB 400 GB SSD 2 Gbps guaranteed 4 Gbps max. 59,156 Kč bez DPH/hour
t1-90 90 GB 18 2×Tesla V100 16 GB 800 GB SSD 4 Gbps guaranteed 4 Gbps max. 120,91 Kč bez DPH/hour
t1-180 180 GB 32 4×Tesla V100 16 GB 50 GB SSD + 2 TB 10 Gbps 4 Gbps max. 241,846 Kč bez DPH/hour

Sandbox

Tyto instance jsou přizpůsobeny vašim testům, receptům a vývojům. Jejich výkony se mohou v průběhu času lehce měnit.

Jméno Procesor vCore Storage Veøejná sí Privátní síť Cena
s1-2 2 GB 1 10 GB SSD 100 Mbps 100 Mbps max. 0,216 Kč bez DPH/hour
s1-4 4 GB 1 20 GB SSD 100 Mbps 100 Mbps max. 0,5559 Kč bez DPH/hour
s1-8 8 GB 2 40 GB SSD 100 Mbps 100 Mbps max. 0,9999 Kč bez DPH/hour

Storage

Public Cloud storage is charged per GB. Each GB started is billed. The prices displayed apply for 1GB used for a full month. The hourly rate is obtained by dividing this value by 720 (i.e. the number of hours considered in a month).[collapse]

Every hour, a usage report is made. If the storage volume has changed between two readings, the difference is taken into account when calculating, so that only the actual value of each hour is retained.

Block Storage

Svazky jsou účtovány na základě zvolené úrovně výkonu, doby používání a poskytnuté velikost s rozlišovací schopností 1 GB. Objem lze kdykoli navýšit.

Jméno Volume Cena
Classic 250 IOPS guaranteed, 4 TB max. 1,29 Kč bez DPH/Měsíc/GB
High speed Up to 3000 IOPS, 4 TB max. 2,16 Kč bez DPH/Měsíc/GB

Object Storage

Object Storage je účtován podle využitého prostoru úložiště s rozlišovací schopností 1 GB.

Jméno Cena
Incoming traffic Zahrnuta
Outgoing traffic 0,27 Kč bez DPH/GB
Storage replicated x3 0,27 Kč bez DPH/Měsíc/GB

Cloud Archive

Archivy Cloud Archive jsou účtovány podle využitého místa s rozlišovací schopností 1 GB.

Jméno Cena
Incoming traffic 0,27 Kč bez DPH/GB
Outgoing traffic 0,27 Kč bez DPH/GB
Secured cold storage 0,0541 Kč bez DPH/Měsíc/GB

Velikost snapshotu

Snapshoty svazků jsou účtovány podle využitého místa s rozlišovací schopností 1 GB.

Jméno Cena
Storage replicated x3 0,27 Kč bez DPH/Měsíc/GB

Instance Backup

InstanceBackup jsou účtoványpodle využitého místa s rozlišovací schopností 1 GB.

Jméno Cena
Storage replicated x3 0,27 Kč bez DPH/Měsíc/GB

Network

Private Network

Vytváření a využívání privátních sítí je bezplatné.

Jméno Cena
Incoming traffic Zahrnuta
Outgoing traffic Zahrnuta

Anti-DDoS

Ochrana DDoS standardem je zahrnuty Ve všech produktů Public Cloud.

Instance Public Traffic

Síťový provoz veřejnost Odchozí instance je součástí instance na všech místech, kromě region Asia-Pacific (Singapur Sydney) Na Tyto dvě oblasti, 1TB/ Měsíc odchozí veřejné dopravy je v ceně pro každý projekt Public Cloud Mimo tato kvóta každý další GB provozu je účtováno. Příchozí síťový provoz z veřejné sítě je zahrnuta v vše pouzdra a ve všech regionech.

Jméno Cena
Incoming public traffic Zahrnuta
Outgoing public traffic Zahrnuta

Floating IP

Floating IP jsou zdarma čas beta

Virtual Router

Virtual Router je volný čas na beta.

Orchestrace a industrializace

Managed Kubernetes Service

Služba Kubernetes je zdarma. V současné době je k dispozici pouze datacentrum Gravelines.

Název Cena
Master Nodes Včetně
Worker Nodes Podle modelu (kromě instancí Sandbox a GPU), viz Compute.
Svazky Podle modelu, viz Storage.
IP Load Balancer Zdarma během beta.

 

Managed Private registry

Managed Private Registrační organizace volný čas beta

Workflow Management

Pracovní postupy Mistral a poprava jsou zdarma.

OpenStack Orchestration

Teplo a jejich recepty rozmístění jsou zdarma.

Public Image Catalog

Obrázky dostupné v katalogu Public Image Catalog jsou spravovány OVH a jsou bezplatné.

Private Image Catalog

Bitové kopie Private Image Catalog jsou účtovány podle využitého místa s rozlišovací schopností 1 GB.

Jméno Cena
Storage replicated x3 0,27 Kč bez DPH/Měsíc/GB

Data and Analytics

Data Collector

Data Collector je během beta fáze zdarma.

Analytics Data Platform

Řešení Analytics Data Platform je založeno na používání instancí (viz část „Compute“) a svazcích (viz část „Storage“). Stejné účtovací mechanismy jsou pak nastaveny v závislosti na vámi zvolených instancích: modelu, hodinovém či měsíčním účtovacím režimu.

Další poplatky jsou přidány k účtování instancí za správu služeb. Výši faktury můžete velmi jednoduše odhadnout ve svém klientském účtu před spuštěním clusteru Analytics Data Platform.

V současné době je k dispozici pouze datacentrum Gravelines.

Název Cena
Instance Tarif instancí v části Compute + 20 %.
Svazky Tarif Block Storage v části Storage“.

Data Compute

Data Compute je během beta fáze zdarma.

NVIDIA NGC Platform

Platforma NGC je bezplatná, platíte pouze za použití instance GPU k využívání NGC.

Strojové učení

Machine Learning je během beta fáze zdarma.

Správa rozhraní

Vše, co potřebujete ke správě cloudových zdrojů

Horizon

Přístup k řídící konzoli OpenStack Horizon je bezplatný.

Physical remote control

Přístup k konzoli KVM pro instance je zdarma.

OpenStack API

Požadavky API nejsou jako takové fakturovány. Platíte pouze za spotřebované zdroje.

Projektový management

Flexibilní správa pro lepší podporu vašich projektů

User Management

Vytvoření uživatelů je zdarma a bez omezení.

Quota and Region Management

Aktivace nových regionů nebo zvýšení kvót jsou bezplatné.

Billing Control

Generování výstrah prahových hodnot pro fakturaci je bezplatné.

Nemůžete najít referenci?

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes