public cloud machine learning ovh

Inteligentní strojové učení a „as a Service“

S naším řešením můžete rychle navrhnout, nasadit a využívat modely strojového učení a nestarat se při tom o infrastrukturu své platformy. Můžete se tak zaměřit na svou přidanou hodnotu.

Automatizované strojové učení (AutoML), ovladatelné z příkazovém řádku nebo přes webové rozhraní, vám umožňujeautomatizovat všechny úkoly spojené s výběrem, trénováním a nasazením modelů strojového učení. Nabízí se vám více případů užití: detekce podvodů, optimalizace procesu dodavatelského řetězce, vědecký výzkum... To vše v cloudu, s účtováním podle využití a respektem k vašim datům.

Tato služba je stále ve fázi vývoji a je k dispozici v betaverzi. Více informací naleznete na našich webových stránkách OVH Labs.
tarif public cloud

Fakturace služby Machine Learning

Zdarma během fáze OVH labs