Počet vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS)

public cloud iops

Cloudové servery určené pro transakční výkon

Instance IOPS poskytují v řadě Public Cloud nejrychlejší diskové transakce. Poskytují přímý přístup k NVMe kartám, z nichž každá poskytuje 250 000 operací čtení/zápisu za sekundu. Stejně jako naše ostatní instance nabízejí výhody on-demand zdrojů a hodinového účtování. Jedná se o cloudové servery určené k hostování databází nebo velkých datových aplikací.

Co je NVMe disk?

Stejně jako tradiční disky SSD využívají disky NVMe (Non-Volatile Memory Express) pro ukládání dat paměťové buňky NAND flash. Díky konektivitě slotu PCI Express, kterou dříve využívala jiná zařízení jako grafické karty, překonávají úzké hrdlo v podobě připojení SATA.

PCI Passthrough

Instance IOPS mají vyhrazený přístup k hardwaru prostřednictvím funkce PCI Passthrough, která poskytuje veškerý výkon karty NVMe přímo prostřednictvím sběrnice PCI. Pro přístup ke kartě neexistuje žádná virtualizační vrstva a máte tak k dispozici 100 % dostupného výkonu.

Některé funkce virtuálních instancí jsou tedy omezeny, jako je například snímkování nebo živá migrace. Při zálohování by měla být věnována zvláštní pozornost také datům karet NVMe.

Od 1 do 4 karet NVMe

OVH nabízí instance 1 až 4 karet NVMe, z nichž každá nabízí úložiště o velikosti 1,9 TB. Tyto konfigurace jsou velmi užitečné, když potřebujete velké množství dat spolu s vysokým výkonem.

Případ užití

Databáze NoSQL – MongoDB

MongoDB je systém pro správu databází orientovaný na dokumenty, často se používá v rámci velkých infrastruktur. Dokáže zvládnout značné množství informací a vyžaduje přístup na disk. Lze ji využít v clusterech a nasadit na více instancí i1.

Big data – Hadoop

Hadoop je distribuovaný a odolný framework, který dokáže zpracovat petabyty dat. Jeho souborový systém HDFS je škálovatelný a lze jej distribuovat přes velký počet uzlů i1, což poskytuje nejlepší výkon během operací MapReduce.

Vyhledávač – Elasticsearch

Během fáze indexování Elasticsearch vyžaduje velmi krátkou dobu odezvy na čtení / zápis. Stejně tak musí každé vyhledávání poskytnout odpověď v krátké lhůtě. Instance i1 poskytují vyhledávači Elasticsearch veškerou potřebnou odezvu pro jednu z nejpoužívanějších vyhledávacích služeb.

Použití

1

Restart

Spusťte svou instanci, vyberte si model a operační systém odpovídající vašim potřebám.

2

Nastavení

Karty NVMe jsou přímo přístupné jako block devices. Můžete je využívat prostřednictvím systémových nástrojů, jako je například správce svazků, nebo přímo z databázového stroje.

3

Použití

Vaše instance je připravena poskytnout vysokou úroveň transakčního výkonu.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Funkce

Přístup ke klasickému blokovému úložišti

Vzhledem k tomu, že karty NVMe jsou prezentovány prostřednictvím rozhraní PCI Passthrough, zobrazují se jako klasická bloková úložiště a mohou být používána obvyklými nástroji pro správu periferních zařízení.

Garantované zdroje

Výkon je zaručen pro každou kartu NVMe. Tyto zdroje nemohou být v žádném případě konzumovány sousední instancí.

tarif public cloud

Fakturace IOPS

Instance IOPS jsou účtovány jako všechny naše další instance, pay-as-you-go na konci každého měsíce. Cena závisí na velikosti zahájené instance a délce jejího využívání.