Počet vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS)

public cloud iops

Cloudové servery určené pro transakční výkon

Instance IOPS poskytují v řadě Public Cloud nejrychlejší diskové transakce. Poskytují přímý přístup k NVMe kartám, z nichž každá poskytuje 250 000 operací čtení/zápisu za sekundu. Stejně jako naše ostatní instance nabízejí výhody on-demand zdrojů a hodinového účtování. Jedná se o cloudové servery určené k hostování databází nebo velkých datových aplikací.

Co je NVMe disk?

Stejně jako tradiční disky SSD využívají disky NVMe (Non-Volatile Memory Express) pro ukládání dat paměťové buňky NAND flash. Díky konektivitě slotu PCI Express, kterou dříve využívala jiná zařízení jako grafické karty, překonávají úzké hrdlo v podobě připojení SATA.

PCI Passthrough

Instance IOPS mají vyhrazený přístup k hardwaru prostřednictvím funkce PCI Passthrough, která poskytuje veškerý výkon karty NVMe přímo prostřednictvím sběrnice PCI. Pro přístup ke kartě neexistuje žádná virtualizační vrstva a máte tak k dispozici 100 % dostupného výkonu.

Některé funkce virtuálních instancí jsou tedy omezeny, jako je například snímkování nebo živá migrace. Při zálohování by měla být věnována zvláštní pozornost také datům karet NVMe.

Od 1 do 4 karet NVMe

OVH nabízí instance 1 až 4 karet NVMe, z nichž každá nabízí úložiště o velikosti 1,9 TB. Tyto konfigurace jsou velmi užitečné, když potřebujete velké množství dat spolu s vysokým výkonem.

Případ užití

Databáze NoSQL – MongoDB

MongoDB je systém pro správu databází orientovaný na dokumenty, často se používá v rámci velkých infrastruktur. Dokáže zvládnout značné množství informací a vyžaduje přístup na disk. Lze ji využít v clusterech a nasadit na více instancí i1.

Big data – Hadoop

Hadoop je distribuovaný a odolný framework, který dokáže zpracovat petabyty dat. Jeho souborový systém HDFS je škálovatelný a lze jej distribuovat přes velký počet uzlů i1, což poskytuje nejlepší výkon během operací MapReduce.

Vyhledávač – Elasticsearch

Během fáze indexování Elasticsearch vyžaduje velmi krátkou dobu odezvy na čtení / zápis. Stejně tak musí každé vyhledávání poskytnout odpověď v krátké lhůtě. Instance i1 poskytují vyhledávači Elasticsearch veškerou potřebnou odezvu pro jednu z nejpoužívanějších vyhledávacích služeb.

Použití

1

Restart

Spusťte svou instanci, vyberte si model a operační systém odpovídající vašim potřebám.

2

Nastavení

Karty NVMe jsou přímo přístupné jako block devices. Můžete je využívat prostřednictvím systémových nástrojů, jako je například správce svazků, nebo přímo z databázového stroje.

3

Použití

Vaše instance je připravena poskytnout vysokou úroveň transakčního výkonu.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Get started

Funkce

Přístup ke klasickému blokovému úložišti

Vzhledem k tomu, že karty NVMe jsou prezentovány prostřednictvím rozhraní PCI Passthrough, zobrazují se jako klasická bloková úložiště a mohou být používána obvyklými nástroji pro správu periferních zařízení.

Garantované zdroje

Výkon je zaručen pro každou kartu NVMe. Tyto zdroje nemohou být v žádném případě konzumovány sousední instancí.

tarif public cloud

Fakturace IOPS

Instance IOPS jsou účtovány jako všechny naše další instance, pay-as-you-go na konci každého měsíce. Cena závisí na velikosti zahájené instance a délce jejího využívání.