Public Cloud Instance Backup

Zálohování systému na vyžádání

V době automatizovaného nasazování a „infrastructure as code“ může řada situací vyžadovat zálohu systému. Vaše instance lze kdykoli uložit. Stroj provede export disku instance. Díky tomu můžete své nasazení industrializovat.

Bezpečnost a odolnost

Instance fungují na hypervizorech a jejich systémový disk je na nich lokálně umístěn. Instance Backup zkopíruje tato data do jiného úložného systému a zajistí trojnásobnou replikaci, aby byla zajištěna spolehlivost jejich zálohování.

Jednodušší obnova

Záložní instance fungují jako prvky katalogu Private Image Catalog. Jakmile jsou v něm k dispozici, mohou být použity k obnovení původní instance nebo dokonce sloužit jako bitová kopie systému pro jiné instance založené na stejných spouštěcích schématech.

Použití

Vytvořit jednorázovou backup instanci

openstack server image create --name inst01-bkp01 inst01

 

Vytvořit rotující zálohování s historií sedmi zadání 

openstack server backup create --rotate 7 inst01

 

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Funkce

Exportujte svá data

V souladu s naší zásadou reverzibility vám umožňujeme snadno získat svou zálohu zpět ve stejném stavu pomocí klasických nástrojů jako např. CLI OpenStacku.

Migrace systému do jiných umístění

Po vytvoření zálohy ji lze exportovat a následně importovat do katalogu Private Image Catalog jiného umístění, například pro provedení instance systémové migrace.

Rotace záloh

OpenStack integruje systém rotace záloh. Specifikací počtu prvků zahrnutých do rotace řídí systém automaticky historii a při vytvoření nové zálohy automaticky odstraní nejstarší verzi.

tarif public cloud

Fakturace backup instancí

Instance Backup jsou účtovány za GB za hodinu. Uvedené ceny jsou za 1 GB za úplný měsíc.