public cloud compute  gpu

Cloudové servery určené pro zpracování masivně paralelních úloh

Instance GPU integrují grafické procesory NVIDIA Tesla V100, aby splnily potřeby masivně paralelních výpočtů. Jako součást nabídky OVHcloud poskytují výhody on-demand zdrojů a hodinového účtování. Jedná se o cloudové servery vhodné pro potřeby strojového učení nebo hlubokého učení.

Na základě NVIDIA Tesla V100

Tyto GPU patří mezi nejvýkonnější na trhu, jsou určeny pro využití v datových centrech. Urychlují výpočty v oblasti umělé inteligence (AI) a grafické výpočty.

NVIDIA GPU Cloud

Ve snaze poskytnout co nejlepší uživatelský komfort spojily společnosti OVH a NVIDIA se své síly a představily platformu akcelerovanou GPU kartami. Jedná se o nejvýkonnější platformu pro hluboké učení, vysokovýkonnostní učení a umělou inteligenci (AI). Představuje nejjednodušší způsob, jak nasadit a udržovat kontejnery akcelerované GPU prostřednictvím komplexního katalogu. Další informace.

Od 1 do 4 karet s garantovanými výkony

Karty Tesla jsou přímo poskytovány instanci přes PCI Passthrough bez virtualizační vrstvy, takže veškerý výkon je vyhrazen pro vaše potřeby. Kromě toho lze připojit až 4 karty pro párování jejich výkonů. Tímto způsobem dodává hardware veškerou výpočetní kapacitu vaší aplikaci.

Vlastnosti NVIDIA Tesla V100

Výkony s NVIDIA GPU Boost

Šířka pásma obousměrnéhopřipojení

Paměť CoWoS Stacked HBM2
  • dvojitá přesnost, 7 teraFLOPS;
  • jednoduchá přesnost, 14 teraFLOPS;
  • hluboké učení, 112 teraFLOPS.
  • PCIe 32 GB/s.
  • kapacita, 16 GB HBM2;
  • šířka pásma, 900 GB/s

 

Případ užití

Rozpoznávání obrazu

Získávání informací z obrázků za účelem jejich klasifikace, identifikace nebo vytváření bohatších dokumentů v celé řadě oblastí. Zobrazovací metody v lékařství, sociální sítě, ochrana a bezpečnost veřejnosti... díky frameworkům jako Caffe2 párovaných na GPU Tesla V100 je to možné a dokonce snadno dostupné.

Analýza situace

V některých případech, kdy se očekává vhodná reakce na různé a nepředvídatelné situace je třeba jednat v reálném čase. S tímto druhem potřeb se setkáváme například v oblasti autonomních vozidel nebo analýzy provozu na internetové síti. Právě v takových případech vstupuje do hry deep learning formující neuronové sítě, aby se učily sami prostřednictvím fáze trénování.

Lidská interakce

Dříve se člověk učil komunikovat se stroji. V dnešní době se stroje učí komunikovat s člověkem. Ať už jde o rozpoznávání hlasu nebo identifikaci emocí pomocí zvuku a videa, nástroje jako Tensorflow pomáhají posunovat limity těchto interakcí a otevírají celou řadu nových způsobů využití.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Použití

1

Restart

Spusťte instanci výběrem modelu T1, který vám vyhovuje, a bitové kopie NGC.

2

Nastavení

$ docker pull nvcr.io/nvidia/tensorflow
$ nvidia-docker run nvidia/tensorflow t1

3

Použití

Váš AI framework je k dispozici k zahájení výpočtů.

tarif public cloud

Fakturace GPU

Instance GPU jsou účtovány jako všechny naše další instance, pay-as-you-go na konci každého měsíce. Cena závisí na velikosti zahájené instance a délce jejího využívání.