Často kladené otázky na téma Public Cloud

Obchodní otázky

Jaký je rozdíl mezi veřejným a privátním cloudem?

OVH nabízí službu veřejného cloud, tzv. Public Cloud, a také privátní cloud, Private Cloud.

Public Cloud poskytuje celou škálu cloudových zdrojů (výpočetní, paměťové, síťové) a nástroje pro orchestraci. Tyto nástroje mimo jiné umožňují poskytnout platformu pro kontejnerizaci. Cloudové služby jsou provozovány na sdílených infrastrukturách provozovaných na OpenStacku, které nabízejí velkou a okamžitou škálovatelnost. Služby jsou účtovány podle využití (často podle hodinové sazby) s danou rozlišovací schopností pro optimální rozpočtování.

Privátní Cloud jako specializované cloudové řešení také poskytuje další úroveň izolace: žádný jiný uživatel nevyužívá vámi využívané servery. Všechny prostředky jsou virtualizovány pomocí softwaru VMware. Nad infrastrukturou máte kontrolu jako správce clusteru.

Jak mohu začít využívat Public Cloud?

Vše se provádí z vašeho zákaznického účtu OVH. Stačí vytvořit projekt Public Cloud a poté spustit zdroj ze služeb dostupných v nabídce nalevo. Fakturace se provádí na konci měsíce prostřednictvím způsobu platby zvoleného při tvorbě projektu.

Co je projekt Public Cloud?

Projekt Public Cloud je skupina cloudových zdrojů, které jsou součástí stejné sestavy. Tato segmentace může být použita k oddělení jednotlivých pracovních projektů vaší firmy, nebo k oddělení testovacích a produkčních prostředí. Každý projekt má také k dispozici administrativní izolaci, vlastní správu uživatelů a dedikované vyúčtování.

Jaké jsou možné způsoby platby?

OVH nabízí různé způsoby platby: kreditní kartou, inkasem, přes PayPal a bankovním převodem. Jeden z nich bude vyžadován a zaregistrován při první aktivaci.

Jak funguje fakturace za službu Public Cloud?

Fakturace se provádí mezi 1. a 5. dnem měsíce za spotřebu za předchozí měsíc. Pokud jste zvolili měsíční účtování, bude vám paušál za následující měsíc fakturován zároveň se spotřebou za předchozí měsíc (instance, Object Storage). V případě přechodu na měsíční účtování dojde k okamžitému stržení nákladů prorata temporis za aktuální měsíc.

Nezapomeňte, prosím, že je účtována každá instance až do jejího odstranění z vašeho klientského účtu OVH.

Svou spotřebu můžete sledovat díky projekcím získaným z historie využití. Máte také možnost zvolit samostatnou fakturaci pro každý projekt Public Cloud, což umožňuje případné přeúčtování v rámci vaší společnosti.

Účtuje se v rámci služby Public Cloud příchozí a odchozí provoz?

Příchozí veřejný provoz a příchozí a odchozí privátní provoz (vRack) je ve všech našich regionech, kde nabízíme službu Public Cloud, neomezený a bezplatný.

Odchozí veřejný provoz je také bezplatný a neomezený, s výjimkou Singapuru (SGP) a Sydney (SYD): k dispozici je balíček 1024 GB měsíčně zdarma na projekt a datové centrum. Každý další GB bude účtován (viz stránka „Ceny“).

Jak mohu využít cloudový kredit?

Uživatelům, kteří chtějí jednoduše hradit faktury za své projekty je k dispozici cloudový kredit. Je ideální pro projekty s předvídatelnou životností, nebo pro organizace, které chtějí dopředu znát výši úhrad.

Podobně jako v případě instance je při nákupu cloudového kreditu vystavena faktura. Po připsání kreditu na váš projekt budou všechny přidružené faktury vyinkasovány přednostně do výše dostupného cloudového kreditu.

Otázky týkající se záruk

 Jaké SLA garantujete pro instance Public Cloud?

OVH se zavazuje poskytovat následující úrovně služeb:

  • Garantované instance zdrojů (CPU, RAM, obecný účel): 99,999% měsíční míra dostupnosti;
  • Sandboxové instance: 99,95% měsíční míra dostupnosti;
  • GPU instance: 99,999 % měsíční míra dostupnosti.

V případě ztráty připojení zjištěné naším týmem podpory (s výjimkou plánované údržby) vám náleží kompenzace ve výši 0,5 % za minutu nedostupnosti až do 50 % vaší spotřeby související s instancemi za daný měsíc.

Další informace naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.

Jaké SLA garantujete pro Object Storage?

OVH se zavazuje poskytovat následující úrovně služeb:

  • kontejnery Object Storage: 99,9% měsíční míra dostupnosti;
  • Měsíční míra odolnosti dat: 100 %.

V případě ztráty připojení zjištěné naším týmem podpory (s výjimkou plánované údržby) vám náleží kompenzace ve výši 0,5 % za minutu nedostupnosti až do 100 % vaší spotřeby související s kontejnery Object Storage.
V případě nedodržení míry odolnosti dat vám náleží kompenzace odpovídající 100 % vaší spotřeby související s kontejnery Object Storage.

Další informace naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách.

 

Technické dotazy ohledně produktu

Jakou verzi OpenStacku používáte pro Public Cloud?

Níže naleznete podrobnosti každého dostupného prvku OpenStack a jeho verze:

Verze OpenStacku SBG1 SBG3 SBG5 GRA1 GRA3 GRA5 BHS1 BHS3 BHS5 DE1 WAW1 UK1 SGP1 SYD1
Global N N N N N N N N N N N N N N
Keystone O O O O O O O O O O O O O O
Horizon P P P P P P P P P P P P P P
Swift N N N N N N N N N N N N N N
Nova N N N N N N N N N N N N N N
Neutron N N N N N N N N N N N N N N
Cinder N N N N N N N N N N N N N N
Glance N N N N N N N N N N N N N N
Heat O O O O O O O O O O O O O O
Mistral R R R R R R R R R R R R R R

 

N: Newton
O: Ocata
P: Pike
R: Rocky

Jakou šířku pásma nabízíte ve veřejné síti instancí?

OVH garantuje pro většinu instancí šířku pásma 250 Mbit/s se zaručenými zdroji až 4 vCores, nadto 500 Mbit/s. Instance Sandbox mají k dispozici šířku pásma až 100 Mbit/s.

Jaký výkon disku garantujete na vašich instancích?

OVH garantuje až 500 IOps pro sandboxové instance a až 1000 IOps pro ostatní instance. Co se týče dalších disků, jejich výkonnost dosahuje až 250 IOps pro Classic a až 3000 IOps pro High Speed.

Jak mohu změnit své instance, potřebuji-li více nebo naopak méně zdrojů?

Všechny instance lze předimenzovat na výkonnější instanci stejné řady. Také lze změnit velikost instance na nižší model, pokud byl spuštěna s možností „flex“. Vyžaduje velikost disku 50 GB pro všechny modely a umožňuje tak jejich předimenzování v obou směrech.

Předimenzování instance v každém případě vyžaduje restart.

Jsou instance Public Cloudu kompatibilní s cloud-init?

Ano, cloudové bitové kopie poskytované OVH integrují skripty cloud-init umožňující personalizaci instancí při spuštění. Infrastruktura poskytuje informace o personalizaci instance prostřednictvím serveru metadat, který je přímo kontaktován skriptem cloud-init.

Ve kterých lokalitách je Public Cloud k dispozici?

Ve Francii jsou připravena hostovat služby Public Cloud naše datová centra ve Štrasburku a Gravelines. Zbytek Evropy umožňují pokrývat naše datová centra v Londýně (Velká Británie), Frankfurtu (Německo) a Varšavě (Polsko). V Severní Americe zajistí vaše potřeby spojené se službou Public Cloud naše datové centrum v Beauharnois (Kanada). Potřeby v asijsko-pacifickém regionu pokrývají naše datová centra v Sydney (Austrálie) a Singapuru.

Je možné zálohovat mé servery Public Cloud?

Záložní instance svých serverů můžete vytvářet kdykoli bez omezení. Tyto zálohy jsou uloženy a účtovány jako bitové kopie v katalogu Private Image Catalog. Prostřednictvím OpenStack API si je budete moci stáhnout mimo infrastrukturu OVH nebo na jiné projekty.

Mohu na instancích Public Cloudu používat licence Windows?

Ano, můžete si vybrat, zda chcete ze svého klientského účtu OVH spustit instanci Windows, nebo si z rozhraní aplikace Horizont nainstalovat bitovou kopii Windows dle svého výběru.

Pro jednoduchost a srozumitelnost ceníku našich instancí systému Windows lze cenový rozdíl oproti linuxovým instancím zobrazit ze stránek našich produktů výběrem dotčeného operačního systému.

Technické dotazy

Lze provést předimenzování instance za provozu?

Ne, změna instance vyžaduje restart serveru.

Mohu k instanci přidat lokální svazek SSD?

Ne, další svazky jsou nutně vzdálené svazky Ceph.
Lze připojit další svazek na více serverů zároveň?

Ne, protože tato funkce je ve fázi vývoje na OpenStacku. Bude k dispozici v budoucích verzích.

Mohu dynamicky zvětšit velikost svazku a zároveň pokračovat v zápisu na disk?

Ne, svazek musí být před svým zvětšením nejprve odpojen.

Je limit vstupně-výstupních operací za sekundu (IOPS)svazků specifický pro každý z nich nebo celkový pro danou instanci?

Každý svazek má své vlastní limity z hlediska IOPS. Existuje také celkový limit v závislosti na modelu instance (liší se podle velikosti).

Kolik dalších svazků mohu připojit ke každé instanci?

K instanci můžete připojit až 26 dalších svazků.

Jak jsou mé servery zabezpečeny?

OVH chrání veškerou svou infrastrukturu svým exkluzivním anti-DDoS řešením. Kromě toho máte možnost přidat bezpečnostní skupiny OpenStacku: tato obdoba firewallu je spravována přímo na úrovni infrastruktury OpenStack, a to před vašimi instancemi.

Tyto ochrany vám spolu s ochranou, kterou můžete zavést na své servery, umožní optimalizovat spolehlivost nasazení.

Jak mohu vytvořit mezi servery privátní síť?

Public Cloud integruje řešení SDN (software-defined network). To vám umožňuje dynamicky vytvářet privátní sítě a poté je stejně snadno připojovat k instancím z vašeho klientského účtu nebo prostřednictvím rozhraní API.

Tyto privátní sítě využívají stejnou technologii vRack od OVH jako další firemní služby, například Private Cloud nebo dedikované servery. Nabízí tak možnost izolované a bezpečné komunikace všem vašim infrastrukturním prvkům od OVH.

Asie-Pacifik (Singapur a Sydney)

Jak je účtován provoz instancí hostovaných v Sydney nebo Singapuru?

Každý projekt služby Public Cloud obsahuje bezplatný balíček odchozího provozu o velikosti 1 TB (1 024 GB) měsíčně na jedno datacentrum; tj. 1 TB pro Sydney a 1 TB pro Singapur. Další odchozí provoz je účtován sazbou 0,069 €/GB bez DPH.

Poznámka: u všech datových center OVH v Evropě a Severní Americe je neomezený provoz bez jakýchkoli dalších dodatečných nákladů.

Jak mohu sledovat spotřebu svých instancí hostovaných v Sydney a Singapuru?

Ze svého klientského účtu OVH si v části „Cloud“ ve svém projektu, klikněte na „Administrativní správa“ a poté na „Spotřeba“. Poté můžete sledovat svůj provoz podle cloudového projektu a podle datového centra.

Upozorňujeme, že zobrazované informace mohou zobrazovat vaši skutečnou spotřebu se zpožděním až tři hodiny.

Dostanu upozornění v případě vyčerpání bezplatného balíčku pro instance hostované v Sydney a Singapuru?

Ne, neexistuje žádný systém upozornění na vaši spotřebu.
Jak se vypočítá moje provozní kvóta, když používám instance v Sydney nebo Singapuru na hodinovém základě?

Ohledně provozních kvót není žádný rozdíl v instancích účtovaných hodinově nebo měsíčně. Vždy se počítá na základě celkového odchozího provozu na jeden cloudový projekt a datové centrum.

Je moje provozní kvóta pro Sydney a Singapur založena na veřejném a privátním provozu nebo pouze na veřejném provozu?

Privátní provoz je bezplatný a neomezený. OVH nicméně sleduje nadměrnou spotřebu (přes 75 % využití kapacity sítě během 72 minut za posledních 24 hodin) v privátních sítích s možností pozastavení dotčené instance.

Je moje provozní kvóta pro Sydney a Singapur založena na výchozím či příchozím provozu?

Fakturace je kalkulována na základě výchozího provozu, který překračuje v ceně zahrnutou provozní kvótu. Příchozí provoz není účtován.

Existuje API umožňující sledování používání dat?

Toto řešení je ve fázi vývoje v rámci společnosti OVH.

Převede se mi nespotřebovaná část kvóty na další měsíc?

Ne. Každý měsíc je v ceně zahrnutý provoz resetován na 1 TB na datové centrum bez ohledu na spotřebu v uplynulém měsíci.

Mohu převádět v ceně zahrnutý provoz v Sydney a Singapuru mezi účty, mezi projekty služby Public Cloud nebo mezi datovými centry v rámci stejného projektu?

Ne. Provozní kvóta pro Sydney a Singapur nemůže být převedena nebo přenesena z jednoho měsíce na další.