Cloud Archive de Public Cloud

Dlouhodobé skladování pro bezpečnou archivaci vašich dat

Dlouhodobé skladování informací je často nezbytné. Ať už pro obchodní potřeby nebo ze zákonné povinnosti. Důležité jsou dvě věci: náklady na skladování, které musí být co nejnižší, a bezpečnost a obnova dat, které musí být garantovány. Pro tento účel vytvořila OVH nabídku produktu Cloud Archive.

Bezpečnost a spolehlivost

Archivovaná data jsou zpracovávána s maximální opatrností. Každý soubor je fragmentován a několikrát uložen na redundantní infrastruktuře. Každý fragment je zapsán do jiné paměťové jednotky a systém neustále zajišťuje integritu informací. V případě zjištění chybějícího fragmentu, je automaticky obnoven pomocí specifického algoritmu s použitím dalších částí souboru.

Reverzibilita a standard

OVH klade svobodu svých uživatelů na první místo. Pokud nám svěříte svá data, garantujeme vám možnost obnovit je pomocí standardních a snadno použitelných protokolů, jako je například SCP nebo rsync.

Nižší náklady

Clusterová úložiště hostující Cloud Archive jsou určena k zabezpečení vašich informací za ty nejlepší ceny. Zavedená architektura způsobuje zpoždění při obnově dat v rozmezí od 10 minut do 12 hodin, v závislosti na datu posledního přístupu.

Případ užití

Archivace protokolů

Ukládání protokolů pro právní, archivní či statistické účely je velmi důležité a vyžaduje zvláštní pozornost. Klasické systémy uchovávají tyto informace jen zřídkakdy déle než několik dní, v nejlepším případě jen několik týdnů. Nahráním svých dat do Cloud Archive získáváte jistotu jejich zachování po požadovanou dobu.

Zálohování

V dnešních architekturách existuje celá řada systému denního zálohování. Bez ohledu na to, zda se jedná o zálohy operačního systému nebo aplikací, většina z nich používá osvědčené zabezpečené protokoly, například SCP nebo rsync.

Náhrada za magnetické pásky

Díky nízkým nákladům je již mnoho let oborovým standardem archivace na magnetických páskách. Cloud Archive dnes dokáže nahradit starší zálohy na pásku, zajistit přitom stejné potřeby pro ukládání dat a zároveň poskytnout mnohem větší flexibilitu za velmi konkurenceschopnou cenu.

Použití

Nahrání archivu

rsync -av archive.tar.gz pca@ovh:repo/

Obnovení archivu

rsync -av pca@ovh:repo/archive.tar.gz.

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Funkce

API Swift

Řešením úložiště používaného v clusterech Cloud Archive je OpenStack Swift. Jeho standardní API je využitelná přímo z klasických nástrojů.

Protokoly založené na SSH

Kromě přístupu přes rozhraní Swift API můžete použít své obvyklé nástroje pro přenos dat jako SFTP, SCP a rsync.

Rozsáhlý archiv

Cloud Archive umožňuje ukládat malé objekty i objemné soubory bez omezení velikosti. Můžete například hostovat dokumenty o velikosti několika TB.

Checksum

Metadata souborů v Cloud Archive automaticky integrují podpis MD5, aby byla zajištěna integrita přeneseného objektu.

Expirace archivu

Soubory mohou mít jako atribut datum platnosti. V takovém případě budou po jeho uplynutí jednoduše odstraněny.

tarif public cloud

Fakturace Cloud Archive

Služba Cloud Archive se účtuje za GB za hodinu. Uváděné ceny jsou za jeden celý měsíc využívání úložiště. Platí se též poplatky za příchozí i odchozí provoz.