Comparatif Block Storage

Zabezpečené a flexibilní svazky úložiště na vyžádání

Ve chvíli, kdy vzrostou požadavky na stálé skladování velkých objemů dat, lze tuto poptávku okamžitě uspokojit zvýšením kapacity svazků za provozu. Tyto svazky jsou hostované zabezpečeným způsobem v našich clusterech a umožňují splňovat požadavky aplikací, které zpracovávají velké množství dat.

Zabezpečeno replikací

Clustery, které hostují svazky, distribuují tři repliky jednotlivých dat na samostatných discích. Jedná se o lepší řešení než běžný systém RAID, jelikož informace jsou zde distribuovány na různých serverech. Tím je zajištěna trvanlivost dat za jakýchkoli podmínek.

Založeno na Ceph

Ceph je open source technologie. Umožňuje využívat důležité infrastruktury v náročných průmyslových kontextech, a to zajištěním škálovatelnosti clusterů a spolehlivosti služby. OVH je partnerem Ceph Foundation a investovala do vývoje tohoto základního prvku pro OVHcloud.

Naše řada Block Storage

Classic High Speed
Svazky „Classic“ se skvělým poměrem cena/GB jsou ideální pro ukládání velkého množství dat bez zvláštních potřeb z hlediska výkonu. „High speed“ svazky jsou vhodné tam, kde je k úložnému prostoru třeba výkon pro čtení a zápis.
Trojitá replikace Trojitá replikace
Záruka 200 IOPS Až 3000 IOPS

 

Použití

Vytvořit Velikost
openstack volume create --type high-speed --size 300 logsdb01

Změna velikosti svazku
openstack volume set logdb01 --size 1024

Přiřazení svazku k instanci
openstack server add volume inst01 logdb01

Ready to get started?

Create an account and launch your services in minutes

Funkce

Změnit velikost

Svazky mají 1 GB až 4 TB. Můžete začít s malým prostorem a následně jej zvětšovat s tím, jak se budou měnit vaše potřeby.

Snapshot

Kdykoliv spouštějte snapshoty pro zachování stavu dat při použití svazku. Následně naleznete své informace v požadovaném stavu.

Import a export dat

V souladu se zásadou reverzibility vám OVH umožňuje snadno získat svůj svazek zpět ve stejném stavu pomocí klasických nástrojůs jako CLI OpenStack. Máte také možnost importovat svazek na platformu OVH, abyste jej mohli využívat přímo ve svých instancích.

Migrace mezi instancemi

Svazky lze připojovat i odpojovat za provozu. Je také možné použít svazek k přesunu dat z jedné instance do druhé, na stejného místě, téměř okamžitě.

tarif public cloud

Fakturace Block Storage

Svazky jsou účtovány podle GB za hodinu v závislosti na zvolené řadě. Uvedené ceny jsou za 1 GB za úplný měsíc.