Public Cloud

Vysoký výkon a zabezpečení pro profesionály

Čím se vyznačuje Cloud OVH?


Historie Public Cloud

Historie vývoje Public Cloud OVH z pohledu těch, kteří službu vytvořili.

100% SLA
SLA 99.999%
Díky softwarově definované vysoké dostupnosti, infrastruktuře spravované OVH a hardwaru poslední generace jsme připraveni hostovat i ta nejnáročnější produkční prostředí.
Inovativní cenová politika
Inovativní cenová politika
Spouštějte své projekty a VM s jistotou nejnižší ceny: přechodem na platby za hodinu, nebo využitím 50% slevy při platbách s měsíční frekvencí.

All-inclusive
All-inclusive
Využijte okamžitě dostupné dedikované a garantované zdroje (CPU, RAM, úložný prostor, síť, operační systémy, datacentra, klíče SSH) bez navýšení cen za traffic nebo za další požadavky Vašich instancí.
Možnost pohybu mezi poskytovateli
Možnost pohybu mezi poskytovateli
OVH úzce spolupracuje s OpenStack, který tvoří průmyslový standard. Výsledkem je jednak portabilita Vašeho cloudového prostředí, a jednak možnost hybridního použití mezi OVH a ostatními poskytovateli cloud computingu.


Zákaznický prostor Cloud: komplexní a intuitivní prostředí

Služby integrované do OVH Cloud

Platba za používání

Platba za instance po hodině, za úložiště po GB

Měsíční fakturace

Měsíčním placením za instance snižujete své náklady

Disky s vysokou dostupností (HA)

Trojitá replikace dat

Zjednodušený Zákaznický prostor

Správa všech služeb OVH Public Cloud

API OVH & OpenStack

Správa a automatizace všech Vašich služeb

Síť OVH

Využijte výhod světové sítě OVH

Vaše zodpovězené otázky

Jakou platební metodu využívá služba Public Cloud?

Faktura za spotřebu zdrojů v předcházejícím měsíci bude vystavena mezi 1. a 5. dnem stávajícího měsíce.
V případě měsíčního účtování bude faktura vystavena na paušál za služby stávajícího měsíce a spotřebované extra zdroje za minulý měsíc (instance a object storage). Pokud na měsíční účtování přejdete v průběhu měsíce, bude okamžitě vypočtena poměrná částka. Instance Vám budou účtovány až do jejich smazání v Zákaznickém prostoru.
Instance Vám budou účtovány až do jejich smazání v Zákaznickém prostoru.

Jaká úroveň SLA je garantována službou Public Cloud

Public Cloud SLA je 99,999 % na všechny zdroje (CPU, úložiště, síť).
V případě zjištěné ztráty konektivity, jež nebyla způsobena naplánovanou údržbou, máte nárok na 0,5 % z měsíční platby za každou minutu nedostupnosti (až do výše 100 % měsíční platby).

Proč Public Cloud využívá OpenStack?

OpenStack je svobodná technologie pro provoz cloudů typu IaaS. OVH poskytuje krom svého API a rozhraní pro správu také standardní API OpenStack a rozhraní Horizon.
Můžete libovolně přecházet mezi poskytovateli cloudu, automatizovat své infrastruktury a spravovat obrazy serverů a disků.

Fakturuje se ve službě Public Cloud příchozí a odchozí šířku pásma instancí?

Rozhodně ne, jak příchozí, tak odchozí šířka pásma jsou u služby Public Cloud zcela zdarma.

Případová studie: OVH Public Cloud integrovaný do Vaší infrastruktury

SYSADMIN BADASS
NextRadioTV

Škálovatelná infrastruktura schopná zvládnout velké výkyvy zátěže

SYSADMIN BADASS je odpovědný za infrastrukturu webu sofoot.com, média věnovanému fotbalovým novinkám. Tento web měl v době svého vzniku v roce 2006 k dispozici pouze jeden dedikovaný server a od té doby nepřetržitě roste.

V předvečer Světového poháru 2014 bylo nutné postavit robustnější škálovatelnou infrastrukturu - při očekávání vrcholu účasti na akci (více než jeden milion zobrazených stránek za den 500 000 unikátních návštěvníků).


Detaily o infrastruktuře, která hostuje digitální aktivity multimediální skupiny NextRadioTV

K hostování online aktivit (webové a mobilní aplikace) si v NextRadioTV postavili s pomocí OVH infrastrukturu s vysokou dostupností, schopnou pojmout výkonové špičky a až 9 milionů návštěvníků denně.

Kombinace služeb Dedicated Cloud, Public Cloud a dedikovaných serverů vytvořila robustní hybridní infrastrukturu pro NextRadioTV. Infrastruktura je škálovatelná a zdroje sdílené tak, aby dokázaly obsloužit 6 webů a 15 aplikací skupiny.