VMware vSphere

Správa Private Cloud pomocí VMware vSphere.
OVH et VMware vous proposent la licence vSphere 6.5 préinstallée sur Private Cloud et automatiquement étendue à l’ensemble des serveurs et baies de votre pack. OVH se charge du déploiement automatisé, des mises à jour, de la configuration optimale, ce qui vous permet de vous concentrer sur l’utilisation de votre solution de virtualisation.

Hypervizor "as a Service" pro vytváření a správu VM bez omezení!

Úvodní strana vSphere
Plugin OVH: přidání Datastore v 5 minutách
Plugin OVH: správa Vaší sítě
Plugin OVH: test odolnosti

Licence Enterprise Plus v ceně: využijte všechny vlastnosti a funkce VMware

Private Cloud vSphere zaručuje umístění na platformě, která vyhovuje požadvkům VMware. Platforma Private Cloud postavená na VMware je také certifikována na vCloud Datacenter, což je nejvyšší stupeň certifikace, jaký lze poskytovatelům služby udělit.

S licencí Enterprise Plus máte přístup ke všem funkcionalitám VMware vSphere.

VMware High Availability

High Availability (HA) Vám nabízí ochranu proti selhání HW a chybnému fungování OS. Služba neustále monitoruje stav Vašich VM, takže pokud jeden stroj selže, HA zajistí jeho automatický restart na jiném serveru vašeho Private Cloud. Vaše VM je znovu k dispozici během několika minut, bez lidského zásahu.

VMware vMotion

S vMotion můžete přenášet své virtuální stroje za chodu z jednoho hostitele na jiného a to pouze pomocí několika kliknutí myší. Nedojde ani k žádné nedostupnosti: aktivní paměť a operační stav Vašich VM je okamžitě převeden. A navíc, protože je virtualizovaná i síť, všem VM zůstane jejich síťová identita a připojení. Je-li tedy potřeba provést například údržbu serveru, nebude to mít žádný vliv na Vaše koncové zákazníky.

VMware DRS

Distributed Resource Scheduler (DRS) optimalizuje Vaší infrastrukturu Dedicated Cloud bez jakéhokoli nutného zásahu z Vaší strany. Ať je nárazové zatížení Vašeho serveru jakékoli, tato funkce automatický rozloží veškerou zátěž na všechny Vaše servery. Díky tomu můžete spustit produkci zatímco minimalizujete náklady na cluster.

VMware vNetwork Distributed Switch

Centralize provisioning, administrace a monitoring Vašich virtuálních strojů, používající kombinaci síťového clusteru. vNetwork Distributed Switch umožňuje použít částečnou kvalitu služby (QoS) na jiné síťové prvky VMware alokováním maximální šířky pásma.

VMware Storage vMotion

Přemísťujte datové soubory svého virtuálního stroje z jednoho úložiště na druhé bez jakéhokoli přerušení dostupnosti služby. Úložiště vMotion zaručuje integritu těchto operací. V případě naplánovaného zákroku na úložišti zůstává služba stále dostupná. Tato funkce je velmi užitečná v případě nového souborového systému a migrace.

VMware Hot Add

Vaše projekty se již nikdy nebudou sekat díky funkci Hot Add, která umožňuje navýšení zdrojů procesoru a paměti, které jsou alokovány u Vašeho VM. Operace je prováděna okamžitě a bez jakéhokoli přerušení chodu služeb. A z Vašeho pohledu nejde o nic složitého, stačí posunout kurzorem myši.

VMware Update Manager

Aktualizace pomocí Update Manager zvládne každý! Všechny úlohy jsou automatizované a v dashboardu vidíte přehledný stav aktualizací apod. Správa aktualizací je tedy velmi jednoduchá, přičemž chrání infrastrukturu před chybami a bezpečnostními dírami.

VMware API vStorage

Jednoduchá ochrana služby Private Cloud pomocí vStorage API. Rozhraní umožňuje zálohovat VM Vaší infrastruktury z centrálního umístění. Výdledkem je, že již není třeba spravovat zálohovací aplikace na každém VM nebo serveru zvlášť.

VMware Thin Provisionning

Thin Provisioning redukuje Vaši potřebu úložiště díky dynamickému alokování diskového prostoru. Vaše virtuální servery mají k dispozici celkový prostor bez jakéhokoli limitu. Také počet úložišť k zakoupení je díky tomu menší, takže je zásadně zredukována cena investice a chodu služby.

Vytváření VM z tržiště OVF

Komprese a sdílení VM díky výměnné platformě VMware Marketplace. Najdete zde stovky přednastavených VM, které jsou připraveny k použití. A navíc mohou být .ovf soubory okamžitě spuštěny pro usnadnění nasazení.

VMware Storage I/O Control

Storage I/O Control umožňuje definovat různá pravidla a preference pro správu kvality I/O Vašich virtuálních strojů. Díky tomu máte garantovaný přístup k systému sdílených úložišť.

VMware network I/O Control

S Network I/O Control si můžete nastavit pravidla a strategie pro všechny své virtuální stroje a strategické aplikace, které musí být vždy dostupné. Jakmile pak dojde k nějakému problému, zdroje jsou automaticky alokovány pro aplikace s vysokou prioritou.

Přizpůsobení vSphere

Pluginy OVH

OVH přidalo funkce do vSphere pro lepší možnosti správy služby Private Cloud

OVH Private Cloud

Umožňuje přidat další hostitele do 5 minut.

OVH Network

Přístup k seznamu IP adres a jejich stavu.

OVH Storage

Umožňuje přidat dodatečné úložné prostory do pěti minut.

Test odolnosti

K otestování pravidel pro restart (HA), kontinuity služby (Fault Tolerance) a rozložení zátěže (DRS) je připraven test odolnosti, který simuluje náhlou ztrátu konektivity a tím testuje připravenost nastavených mechanismů.

NSX - VMware's Software-Defined Network

NSX je nativní řešení vSphere s možností jednoduchého nasazení bezpečnostní politiky a s přístupem ke knihovně služeb, jako je firewall, VPN, load balancer, NAT nebo DHCP. NSX je obsažen v některých předkonfigurovaných balíčcích a je volitelné u balíčků "à la carte". Všechny nabídky Software-Defined Datacenter obsahují NSX ve výchozím nastavení.