Ochrana před DDoS útoky

Řešením Anti-DDoS OVH zajišťuje stálou dostupnost hostingového systému, dokonce i v průběhu útoku!

Co je to DDoS?

Útok typu DDoS (Distributed Denial of Service) je pokusem o znepřístupnění webu přetížením dostupné šířky pásma serveru nebo natolik intenzivním využíváním zdrojů serveru, že tento již není schopen obsluhovat legitimní požadavky ostatních uživatelů. Většina detekovaných útoků je na úrovni 7, což je nejničivější intenzita útoku, spočívající v kumulovaném nárůstu PHP dotazů za účelem zahlcení systému.


V dnešní době je oproti minulosti vyšší riziko útoků a počty poplachů se rapidně zvyšují, protože nástroje k provádění útoků jsou dostupné pro každého. Se zvýšený počtem útočných pokusů se navíc zvyšuje zátěž, takže útoky mohou ohrozit i ty nejrobustnější infrastruktury.


Bezpečnost podle OVH

Garance bezpečnosti a odolnosti online aplikací našich zákazníků byla pro OVH vždy prioritou. Během minulých let jsme experimentovali s předvídáním, reakcí a protiopatřeními v oblasti těchto útoků. Výsledkem je inteligentní robustní systém, který dokáže zvládat masivní útoky, které se čas od času vyskytnou na infrastrukturách dedikovaných serverů a u cloudových služeb.


Tyto nástroje byly upraveny a použity i u dalších produktů. Například u webhostingu, který dříve takto sofistikovanou ochranou nedisponoval.


Jako aktivní protiopatření OVH integrovalo systém zmírnění dopadů útoku, založený na technologii VAC. Jde o kombinaci technik, které v reálném čase analyzují datový tok. Dokáží automaticky detekovat a zadržet útoky, zatímco oprávněné, legitimní požadavky a data pouštějí dál. Navíc se použitím PHP-FPM zlepšila i funkce rozložení zátěže Load Balancing.


Pro více informací se seznamte s popisem našeho řešení Anti-DDoS.