Zahrnuté služby se službou Private Cloud

Snaha OVH nekončí u poskytnutí klíčového hypervizoru. Vytvořili jsme další přidanou hodnotu - integrací našich pluginů do hypervizoru a nabídkou přídavných funkcí, dostupných ze Zákaznického prostoru.

Seznamte se s našimi novými službami

Automatizace backup Hosts
I přes veškerá opatření došlo k přerušení chodu jednoho z mých hostitelů. Jak mohou mé VM stále fungovat? Infrastruktura je neustále monitorována. Jestliže dojde k detekci vadného chování hostitele, Vaše VM jsou rebootovány na ostatní hostitele na Vaší infrastruktuře pomocí funkce high availability na hypervizoru. Následně je do maximálně 15 minut do virtuálního datacentra přidán záložní hostitel, který získá stejné nastavení jako ten, kterého nahrazuje. Řešení load balancing pak zajistí rovnoměrnou distribuci zátěže VM na všechny hostitele.
Test nastavení simulováním selhání hostitele.
Nasimulujte si selhání hostitele a otestujte svou konfiguraci. Přesvědčte se o odolnosti svého systému.
Ve svém hypervizoru jednoduše kliknete pravým tlačítkem myši na hostitele a zvolíte funkci "Reboot", která zapříčiní okamžitý pád hostitele a díky tomu si můžete ověřit, zda Váš nastavený systém pracuje správně i při takovémto pádu.
Test zdrojů na několik hodin
Jak si mohu být jist, že hostitel L je pro podporu startovacího balíčku dostatečný v porovnání s požadavky kritických aplikací? Pro otestování nových hostitelů si je mohou naši zákazníci jednoduše pronajmout na hodinu. Poté si je můžou pronajmout i na delší období a změnit kdykoli fakturaci na měsíční přes Zákaznický prostor.
Přidejte nové zdroje v rámci 5 minut
Náhlý nárůst zátěže může ochromit jakoukoli stránku, a to bez ohledu na to, jak dobře je spravována. Jak mohu zajistit vypořádání se s takovýmto nárůstem a v jakém čase? 5 minut. Přesně tolik času OVH potřebuje k vyřízení požadavku na přidělení nových zdrojů - ať už se jedná o RAM, CPU, úložiště se zvýšenými IOPS či jakýkoli další komponent z nabídky PCC.
Zabezpečený přístup ke službě Private Cloud
Zákazníci mohou aktivovat službu VPN pro přihlašování ke své službě Private Cloud. Vše je v záložce Síť OVH ve virtuálním datacentru, kliknutím na položku "Aktivovat VPN". Na příslušném zařízení (stolní počítač nebo mobilní přístroj s OS iOS nebo Android) pak stačí nainstalovat klienta VPN a zabezpečený přístup je připraven.
Přidávejte bloky IP adres geolokalizovaných v zemi dle Vašeho výběru.
Jak mohu aktualizovat reverzní záznam IP adresy? V OVH plug-inu "OVH Network" je možné reverzi nastavit podle svých potřeb. Také zde máte přehledně uvedeny všechny již nastavené reverzní záznamy.

Ještě více služeb