Managed Backup

Řešení Backup as a Service pro zálohování Vašich VM

Powered by Veeam

Vaše VM nejsou automaticky chráněna, nebo zálohována. OVH Vám nabízí řešení Managed Backup, které je založeno na technologii Backup & Replication. Tím si zajistíte možnost, že si vžy budete moci obnovit svá data aktivováním automatických záloh pro Vaše VM.

Vyhněte se ztrátě dat, zálohujte své VM!

As a Service a v jednom kliknutí

Plně automatizované zálohy jednoduchým kliknutím na libovolné VM.

Zvolte si VM k zálohování

Zvolte si VM, které chcete chránit podle Vaší strategie.

Denní reporty

Dostávejte e-mailové reporty se seznamy záloh a jejich stavem.

Vyhrazené úložiště

Vaše data jsou ukládána na OVH infrastrukturách za žádný poplatek navíc: správa je již zahrnuta v ceně.

Měsíční fakturace

Zálohování Vašich VM
280,00  bez DPH/VM
Záloha spravovaná OVH
Správa záloh ve vSphere (tlustý klient + web)
14 bodů obnovení (1 bod = 1 den)
2 plné zálohy

Předplatné

Stačí povolit možnost v Manažeru. Pak lze spravovat zálohy přímo z vSphere, pravým kliknutím na VM.

(1) Veeam Backup je kompatibilní s vSphere 4.1 / 5.0 / 5.1 / 5.5 / 6.0

Doplňkové informace

Řešení vyžaduje vytvoření virtuálního stroje založeného na Windows, který bude:
V ceně, pokud máte licenci Windows Datacentre
Fakturováno (od 560,00  bez DPH) pokud nemáte k dispozici licenci Windows Datacenter.

Musíte aktivovat HA a DRS služby pro vytvoření Windows VM. Tato VM pak budou fungovat pomocí afinních pravidel DRS, které si nadefinujete.

Pour des raisons de stabilité, le backup de VM dont le volume est supérieur à 2 To est déconseillé.

Automatické, transparentní a bez vlivu na dostupné místo

OVH Veeam Server vytváří zálohy vybraných VM. VLAN pro správu Vaší infrastruktury přenáší data do repozitáře, který je v konfiguraci RAID a je spravován OVH. Díky tomuto přídavnému úložišti můžete využívat více dostupného místa ve svých datových úložištích!