Managed Backup

Řešení Backup as a Service pro zálohování Vašich VM

Powered by Veeam

Vaše VM nejsou automaticky chráněna, nebo zálohována. OVH Vám nabízí řešení Managed Backup, které je založeno na technologii Backup & Replication. Tím si zajistíte možnost, že si vžy budete moci obnovit svá data aktivováním automatických záloh pro Vaše VM.

Vyhněte se ztrátě dat, zálohujte své VM!

As a Service a v jednom kliknutí

Plně automatizované zálohy jednoduchým kliknutím na libovolné VM.

Zvolte si VM k zálohování

Zvolte si VM, které chcete chránit podle Vaší strategie.

Denní reporty

Dostávejte e-mailové reporty se seznamy záloh a jejich stavem.

Vyhrazené úložiště

Vaše data jsou ukládána na OVH infrastrukturách za žádný poplatek navíc: správa je již zahrnuta v ceně.

Měsíční fakturace

Zálohování Vašich VM
280,00 bez DPH/VM
Záloha spravovaná OVH
Správa záloh ve vSphere (desktopový klient + web)
14 bodů obnovení (1 bod = 1 den)
2 plné zálohy

Předplatné

Stačí povolit možnost v Manažeru. Pak lze spravovat zálohy přímo z vSphere, pravým kliknutím na VM.

Veeam Backup je dostupný pro vSphere 4.1 / 5.0 / 5.1 / 5.5 / 6.0, 6.5.

Doplňkové informace

Řešení vyžaduje vytvoření virtuálního stroje založeného na Windows, který bude:
V ceně, pokud máte licenci Windows Datacentre
Fakturováno (od 560,00 bez DPH) pokud nemáte k dispozici licenci Windows Datacenter.

Musíte aktivovat HA a DRS služby pro vytvoření Windows VM. Tato VM pak budou fungovat pomocí afinních pravidel DRS, které si nadefinujete.

V zájmu zachování stability nedoporučujeme vytvářet zálohy virtuálních strojů s objemem přesahujícím 2 TB.
Pokud je počet záloh virtuálních strojů vyšší než 15, může být pro zajištění správné funkčnosti záloh zapotřebí vytvořit další záložní proxy.

Automatické, transparentní a bez vlivu na dostupné místo

OVH Veeam Server vytváří zálohy vybraných VM. VLAN pro správu Vaší infrastruktury přenáší data do repozitáře, který je v konfiguraci RAID a je spravován OVH. Díky tomuto přídavnému úložišti můžete využívat více dostupného místa ve svých datových úložištích!