Dedicated Connect

Dedicated Connect umožňuje propojení Vaší podnikové sítě s datacentry OVH přes dostupné PoP.

Jak to funguje

Propojte svoji společnost nebo Vaše datacentra na přímo se sítí OVH a využijte privátního propojení o šířce pásma až 40 Gb/s. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení na telefonu +246 030 899.