100% dedikovaný Cloud

Fyzické servery, disky, VM a SW řešení: všechny komponenty infrastruktury Dedicated Cloud jsou dedikované a určeny výhradně Vám.

Privátní síť

Zdroje služby Private Cloud jsou dedikované a její síť je zcela privátní. Každý Private Cloud je vybaven nejméně 2 VLAN: nekonfigurovatelná administrační VLAN nastavená pro interní síť a pro zajištění správného chodu infrastruktury, a VLAN připojená k internetu. Private Cloud nabízí 2 000 VxLAN. Rozsah SDDC umožňuje aktivovat až 4 000 vLAN mezi VM a dalšími vRack kompatibilními službami OVH. V závislosti na Vašem projektu si můžete být jisti, že Vaše VM jsou izolované.

Vše je zdvojené

Pro zajištění SLA poblíž 100 % a ke zmírnění dopadů přerušení služby jsou všechny prvky infrastruktury Private Cloud zdvojeny. Servery pracují v párech. Jsou připojeny dvěma síťovými připojeními ke dvěma různým switchům, každý má dva nezávislé napájecí zdroje a dva různé transformátory. Stejně jako servery, úložiště a routery jsou také duplikovány a jsou připojeny ke dvěma různým zdrojům napětí.

Garantovaná šířka pásma

OVH garantuje šířku pásma 40 Gb/s. Postavili jsme rozsáhlou síťovou infrastrukturu, která nám umožňuje držet latenci služby Private Cloud na minimu - při odchozí komunikaci je latence velice nízká!

Unikátní vLAN

Úložný prostor a servery služby Private Cloud jsou určeny k Vašemu výhradnímu použití. Jejich interní komunikace se odehrává po privátní VLAN, takže je zvenku neviditelná a Vaše data jsou v bezpečí!

VPN SSL

Pro správu Vaší infrastruktury používáte VPN (Virtuální Privátní Síť) přes přístupový bod ve Vašem zákaznickém rozhraní. Tato síť je naprosto zabezpečena pomocí SSL. Přístup do vCenter je bezpečný, snadný a může se přizpůsobit jednotlivým fázím, ve kterých se Váš projekt nachází. Je čistě na Vás, jakou bezpečnostní politiku si zvolíte - otevřenou (vývoj), blokovanou (produkce) či dynamickou (složení obou předchozích variant).

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám na +420 246 030 899 *

Pondělí - Pátek, 9:00 - 17:30

* Platba dle ceníku telefonního operátora