Certifikace

OVH garantuje, že Vaše služba Private Cloud bude umístěna v perimetru certifikovaným ISO/IEC 27001:2013, SOC 1 type II (SSAE 16 a ISAE 3401), SOC 2 type II a PCI DSS Level 1.

ISO 27001, SOC 1, SOC 2

OVH má certifikát ISO 27001, je v souladu s ISO 27002 a ISO 27005.

SOC 1 typ II potvrzuje, že OVH jasně definovala a implementovala ochranu dat zákazníků. SOC 2 typ II vyhodnocuje tuto ochranu na pozadí mezinárodních standardů ustanovených organizací AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) ve svých zásadách pro důvěrnost služeb (Trust Services Principles).

Veřejné dokumenty

ISO certifikát

Část I reportu SOC 1 typ II (ISAE 3402 nebo SSAE 16)

Část I SOC 2 typ II*

Služba ISO

Rozsah ISMS

Veřejné prohlášení o aplikovatelnosti

Audit report (English)

14 000 bez DPH

Předmětem podpisu NDA


Služba SOC

Kompletní report SOC 1 typ II (SSAE 16 nebo ISAE 3402)

Kompletní report SOC 2 typ II

Naše konzultace je

Předmětem podpisu NDA*: Dokument v angličtině

V současné době disponují výše uvedenými certifikacemi pouze datacentra OVH ve Francii a Kanadě. Aktuálně jsou však přijímány veškeré nezbytné kroky k získání těchto certifikací i pro datacentra ve Spojeném království, Německu a Polsku.

CSA STAR self-assessment

OVH figuruje se svým řešením Private Cloud v registru STAR organizace Cloud Security Alliance. Tato iniciativa informuje zákazníky OVH o tom, že cloudové služby OVH vyhovují nejlepším postupům (best practices) CSA. Také detailně popisuje podrobnosti implementované ochrany informačních systémů.


Consensus Assessments Initiative Questionnaire (CAIQ)

Zdarma


PCI DSS úroveň 1

Certifikace PCI DSS úrovně 1 (payment Card Industry Data Security Standard) poskytuje ujištění bance a uživatelům online služeb, že společnost pracující s platebními kartami a daty s tím spojenými splňuje specifické bezpečnostní požadavky.


Zabezpečení PCI DSS rozšířeno na všechny Vaše VM

Naše konzultace je


On-site audit

Na vyžádání a za splnění určitých podmínek může OVH poskytnout dokumentaci k těmto certifikátům. OVH autorizuje audity prováděné třetími stranami a poskytuje certifikáty všem zúčastněným stranám. Pokud používáte jiný etalon než ISO 27001 nebo SOC, můžete si v OVH vyžádat doplnění.

Upravitelné bezpečnostní služby

Konzultační služba s možností vyplnění dotazníku ohledně zabezpečení v datacentrech OVH.


Dle kalkulace