OVH - Platba



Hledáte informace o...




Dostupné metody platby u OVH



Postup při objednávání






Převod



Po obdržení Vaší platby na konto společnosti aktivujeme Vaší službu ( v případě, že částka přesně odpovídá objednávce).

Bankovní údaje: Raiffeisen Bank
Číslo konta OVH.CZ : 4079274028/5500
Variabolní symbol: číslo Vaší objednávky
IBAN : CZ8555000000004079274028


Pozor! Nezapomeňte zadat číslo Vaší objednávky jako variabilní symbol a do pole "komunikace"bankovní operace. Bez této operace Vaše platba nebude potvrzena. Hledání informací o plátci je zdlouhavé a má za následek pozdní potvrzení platby a Vaší služby.

Zpět na záhlaví stránky



Složenka







Zpět na záhlaví stránky