Bezpečnost a důvěrnost Vašich dat: naše priorita
OVH hostuje data svých zákazníků již 15 let a důraz dává především na jejich bezpečnost. Abychom mohli zajistit nejvyšší stupeň zabezpečení, pečlivě jsme nastavili veškerá efektivní zařízení a také použili naše osvědčené postupy co se týče naší organizace i infrastruktury, takže v konečném výsledku je dostupnost, integrita a důvěrnost Vašeho obsahu naprosto zabezpečena.

Vysoce zabezpečená datacentraV Roubaix Valley (RBX 1, 2, 3, 4, 5, 6), Beauharnois (BHS), Paříži (P19), Štrasburku (SBG 1, 2 a 3) i v Gravelines (GRA), jsou veškeré přístupy k OVH infrastruktuře přísně kontrolovány. Pro zamezení jakéhokoli narušení a rizik máme dokonce i pomocí žiletkového drátu zabezpečené oplocení našich objektů. Videodohled a systém detekce pohybu jsou také neustále v provozu. Veškeré dění uvnitř i vně našich budov je pod neustálým dozorem, který je nahráván na zabezpečené servery, zatímco tým ostrahy je přítomen a připraven 24/7 přímo v datacentrech.

Pro kontrolu a monitoring přístupů do areálů OVH jsou zde nastaveny přísné bezpečnostní postupy. Každý náš zaměstnanec vlastni magnetickou ID kartu se svým jménem, která mu přesně definuje jeho přístupová práva do jednotlivých částí objektů. Přístupová práva jsou pravidelně aktualizována, podle potřeb jednotlivých zaměstnanců. Pro vstup do objektů OVH přes bezpečnostní dveře se musí zaměstnanec vždy prokázat svojí kartou.

Datacentra OVH mají dokonce ještě větší stupeň ochrany, aby do nich měli přístup pouze autorizované osoby. Zařízení OVH jsou používána pouze pro naše potřeby.

Zaměstnanci OVH musí mít pro přístup do areálu společnosti magnetickou ID kartu.
Řešení rizika požáruKaždá místnost v datacentru je vybavena požárním detektorem, hasícím systémem a protipožárními dveřmi. OVH splňuje APSAD R4 pravidla pro instalaci mobilních a přenosných hasicích přístrojů a vlastní N4 certifikaci shody pro všechna svá datacentra.Bezpečnost sítěOVH buduje svoji vlastní globální síť z optického vlákna. Nejnovější technologie a HW je vybírán, instalován a spravován pouze našimi vlastními týmy.

Síť OVH umožňuje zajistit velmi vysokou kvalitu služeb pro všechny naše zákazníky bez ohledu na jejich umístění. Toho dosahujeme pomocí kapacity šířky pásma 4 Tb/s v Evropě, 8 Tb/s v Severní Americe a také pomocí 33 peeringových bodů na 3 kontinentech. Celou naši síť jsme se rozhodli budovat naprosto redundantní a bylo použito několik bezpečnostních mechanismů pro eliminaci rizika jakéhokoli selhání. Redundance linek také umožní, aby byla Vaše data doručena co nejkratší cestou a s minimální latencí.

Globální síť OVH je plně redundantní. To samé platí i o datacentrech, která mají vždy 2 nezávislá síťová připojení.Bezpečnost serveruTechnici neustále monitorují datacentra a jsou připraveni okamžitě zasahovat v případě jakéhokoli incidentu.

OVH týmy techniků jsou nonstop přítomni v datacentrech pro zaručení neustálého dohledu nad servery. V případě technického incidentu reagují okamžitě a zaručují, že Váš server bude opraven v co možná nejkratším čase.

Některé řady serverů jsou také vybaveny dvojitým zdrojem napájení a dvěma síťovýma kartami, takže je infrastruktura kompletně redundantní.Elektrické napájeníDatacentra OVH jsou napájena dvěma nezávislými elektrickými zdroji a jsou vybavena zařízením UPS. Dále máme připraveny dieselové generátory, které mohou vše napájet po dobu 48 hodin při větším výpadku.

Každé datacentrum je napojeno na 2 nezávislé zdroje energie. Pro případ selhání jsou zde ještě generátory, které okamžitě přebírají kontrolu v případě jakéhokoli výpadku.Geograficky vzdálená datacentraOVH má celkem 15 datacenter: 13 ve Francii v Roubaix, Gravelines, Paříži a Štrasburku na místech, která jsou navzájem vzdálena více jak 200 km, a 2 umístěná v Kanadě.Proto může OVH zaručit nepřerušený provoz služeb i v případě vážnějšího problému. Například záloha dat z webhostingu, umístěného v Paříži, je každý den replikována na servery v Roubaix, zatímco data na hubiC jsou replikována na 3 různá místa. OVH také nabízí zákazníkům s dedikovanými servery možnost zálohy dat v několika datacentrech.Anti-DDoS ochranaVšechny dedikované hostingové služby OVH jsou chráněny proti všem typům DDoS útoků. Tři 160 Gb/s anti-DDoS infrastruktury byly nasazeny v datacentrech v Roubaix, Štrasburku a Beauharnois.

Díky tomu je OVH schopno filtrovat až 480 Gb/s v reálném čase a to 24/7.

Chcete vědět víc?.Důvěrnost datOVH je poskytovatel služeb nabízející infrastrukturu pro hostování Vašich dat. Přístup k Vašim datům je přísně kontrolován, a to bez ohledu na to, jak citlivé jsou povahy.

Více na videuPřehled bezpečnostních opatření v OVH.


Bezpečnostní opatření nastavená Germain Masse, OVH COO.