Bezpečnost a důvěrnost Vašich dat: naše priorita
Společnost OVH hostuje data svých zákazníků již více než 15 let. Bezpečnost Vašich dat pro nás přitom vždy byla jednou z těch nejzásadnějších priorit. Pro dosažení maximální úrovně bezpečnosti hostovaných dat jsme na všech úrovních naší organizace a infrastruktur pečlivě přijali veškerá nezbytná bezpečnostní opatření. Jen díky tomu můžeme našim zákazníkům poskytnout tu nejvyšší úroveň dostupnosti, transparence a důvěrnosti.

Vysoce zabezpečená datacentraPřístup do všech datacenter OVH je striktně monitorován. Za účelem zamezení nepovoleného přístupu je každý perimetr obehnán ostnatým drátem, bezpečnostními kamerami a detektory pohybu. Veškerá aktivita uvnitř i vně datacenter je monitorována a nahrávána na zabezpečené servery. O fyzické zabezpečení datacenter se nepřetržitě stará profesionální bezpečnostní služba.

Pro kontrolu a monitoring přístupů do areálů OVH jsou zde nastaveny přísné bezpečnostní postupy. Každý náš zaměstnanec vlastni magnetickou ID kartu se svým jménem, která mu přesně definuje jeho přístupová práva do jednotlivých částí objektů. Přístupová práva jsou pravidelně aktualizována, podle potřeb jednotlivých zaměstnanců. Pro vstup do objektů OVH přes bezpečnostní dveře se musí zaměstnanec vždy prokázat svojí kartou.

Datacentra OVH mají dokonce ještě větší stupeň ochrany, aby do nich měli přístup pouze autorizované osoby. Zařízení OVH jsou používána pouze pro naše potřeby.

Zaměstnanci OVH musí mít pro přístup do areálu společnosti magnetickou ID kartu.
Řešení rizika požáruKaždá místnost v datacentru je vybavena požárním detektorem, hasícím systémem a protipožárními dveřmi. OVH splňuje APSAD R4 pravidla pro instalaci mobilních a přenosných hasicích přístrojů a vlastní N4 certifikaci shody pro všechna svá datacentra.Bezpečnost sítěOVH buduje svoji vlastní globální síť z optického vlákna. Nejnovější technologie a HW je vybírán, instalován a spravován pouze našimi vlastními týmy.

Naše vlastní síť nám umožňuje zprostředkovávat bezkonkurenční kvalitu služeb pro zákazníky po celém světě. OVH síť disponuje kapacitou 8 Tbps v Evropě, 4 Tbps v Severní Americe a je propojena s více než 30 body přítomnosti napříč 4 kontinenty. OVH síť byla navržena tak, aby byla zcela redundantní: bylo vytvořeno hned několik bezpečnostních smyček, jejichž účelem je eliminace jakéhokoli rizika nedostupnosti našich služeb. S touto hojností spojení mohou Vaše data cestovat po té nejkratší cestě, v důsledku čehož se můžete těšit z minimální doby odezvy a rychlejšího načítání Vašich služeb.

Globální síť OVH je plně redundantní. To samé platí i o datacentrech, která mají vždy 2 nezávislá síťová připojení.Bezpečnost serveruTechnici neustále monitorují datacentra a jsou připraveni okamžitě zasahovat v případě jakéhokoli incidentu.

OVH týmy techniků jsou nonstop přítomni v datacentrech pro zaručení neustálého dohledu nad servery. V případě technického incidentu reagují okamžitě a zaručují, že Váš server bude opraven v co možná nejkratším čase.

Některé řady serverů jsou také vybaveny dvojitým zdrojem napájení a dvěma síťovýma kartami, takže je infrastruktura kompletně redundantní.Elektrické napájeníDatacentra OVH jsou napájena dvěma nezávislými elektrickými zdroji a jsou vybavena zařízením UPS. Dále máme připraveny dieselové generátory, které mohou vše napájet po dobu 48 hodin při větším výpadku.

Každé datacentrum je napojeno na 2 nezávislé zdroje energie. Pro případ selhání jsou zde ještě generátory, které okamžitě přebírají kontrolu v případě jakéhokoli výpadku.Geograficky vzdálená datacentraSpolečnost OVH disponuje celkem 27 datacentry, rozmístěnými po celém světě: 15 datacenter ve Francii, 6 v Kanadě, 1 v Polsku, 1 v Německu, 1 v Austrálii, 1 v Singapuru, 1 ve Spojeném království a 1 ve Spojených státech amerických.Proto může OVH zaručit nepřerušený provoz služeb i v případě vážnějšího problému. Například záloha dat z webhostingu, umístěného v Paříži, je každý den replikována na servery v Roubaix, zatímco data na hubiC jsou replikována na 3 různá místa. OVH také nabízí zákazníkům s dedikovanými servery možnost zálohy dat v několika datacentrech.Anti-DDoS ochranaNaše dedikované hostingové služby disponují integrovanou ochranou proti všem typům DDoS útoků. Společnost OVH ve svých datacentrech vybudovala devět anti-DDoS infrastruktur, s celkovou kapacitou 6x600Gps + 1x 240Gbps + 2x120Gbps.

Díky tomu OVH dokáže mitigovat až 4 Tbps, 24/7.

Chcete vědět víc?.Důvěrnost datOVH je poskytovatel služeb nabízející infrastrukturu pro hostování Vašich dat. Přístup k Vašim datům je přísně kontrolován, a to bez ohledu na to, jak citlivé jsou povahy.

Více na videuPřehled bezpečnostních opatření v OVH.


Bezpečnostní opatření nastavená Germain Masse, OVH COO.