OVH a ochrana osobních údajů

Formulář pro uplatnění práv subjektu osobních údajů

Tento formulář slouží k usnadnění procesu uplatnění práv subjektu osobních údajů, vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení").

Vztahuje se na všechny osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány společností OVH.

V rámci bezpečnostních opatření je manipulace s osobními údaji podmíněna možností ověření identity žadatele ze strany společnosti OVH. Z toho důvodu musí Vaše žádost obsahovat konkrétní požadavek. Všechna pole,
s výjimkou zákaznického identifikátoru (NIC-handle), jsou povinná.

 

Kontaktní e-mail bude společností OVH použit pro účely zaslání odpovědi na Vaši žádost.

Procházet...


Povinné údaje