OVH a ochrana osobních údajů

Správa souhlasu se soubory cookie a trackeru

OVH používá řešení pro správu značek, které centralizuje skripty, a v důsledku toho shromažďování vašeho souhlasu v souladu s podmínkami a použitím, které vám umožní používat intuitivní řešení přátelské pro uživatele. To znamená, že můžete. Klikněte zde, chcete-li spravovat různé funkce ukládání souborů cookie (vložené reklamy, sociální tlačítka, videa nebo jiné moduly) na stránkách webu)

Formulář pro uplatnění práv subjektu osobních údajů

Tento formulář slouží k usnadnění procesu uplatnění práv subjektu osobních údajů, vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "nařízení").

Vztahuje se na všechny osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány společností OVH.

V rámci bezpečnostních opatření je manipulace s osobními údaji podmíněna možností ověření identity žadatele ze strany společnosti OVH. Z toho důvodu musí Vaše žádost obsahovat konkrétní požadavek. Všechna pole,
s výjimkou zákaznického identifikátoru (NIC-handle), jsou povinná.

 


Kontaktní e-mail bude společností OVH použit pro účely zaslání odpovědi na Vaši žádost.

sur un traitement de données géré par OVH

Procházet...

Pour exercer vos droits sur les données vous concernant, merci de joindre la copie d'une pièce d'identité, sauf si les éléments communiqués dans le cadre de votre demande permettent de vous identifier de façon certaine: Champs obligatoires

** : Conformément à l’article 12(6) du règlement (UE) 2016/679 général de protection des données, la personne concernée peut exercer ses droits en utilisant des données d'identité numériques lorsque ces données sont nécessaires et estimées suffisantes par le responsable du traitement pour authentifier ses utilisateurs, c’est la raison pour laquelle OVH vous demande de préciser le numéro identifiant (NIC Handle) de chacun de vos comptes Client OVH pour lesquels vous formulez la présente demande. Vos Comptes Clients OVH dont le NIC Handle n’est pas précisé, ne seront pas pris en compte.

Les informations recueillies à partir de ce formulaire permettent le traitement de votre demande et seront utilisées afin d’y répondre.
Elles sont enregistrées et transmises au délégué à la protection des données (DPO) d’OVH et, le cas échéant, aux services des sociétés du groupe OVH concernés afin de traiter votre demande.