FAQ Exchange 2013/2016Výhody Exchange 2013


Jaké jsou hlavní rozdíly mezi Exchange 2010 a Exchange 2013?

Nový Hosted Exchange 2013 nabízí mnoho nových funkcí, především co se týče kooperativního použití. Zákaznické rozhraní, objednávka a nastavení systému bylo přepracováno a nyní je jasnější, snadnější a rychlejší.

Nakonec máte k dispozici zcela nový objednávkový systém a rozhraní pro nastavení služby. Také kontrolní panel je nový. Vše snazší, pochopitelnější, rychlejší.Jaké jsou rozdíly mezi Exchange 2010 a Exchange 2013 co se týče aplikací?

K technickým vylepšením na infrastruktuře Exchange 2013 nabízí navíc nové funkce s různými aplikacemi:

 • OWA (Outlook Web App) rozhraní bylo optimalizováno pro dotykové displeje
 • Nový offline režim umožňující zobrazit staré e-maily bez nutnosti připojení k Internetu
 • Do Exchange 2013 byly integrovány nové aplikace jako například Bing Maps
 • Technologie Smart Search ukládá Vaše používání Exchange tak, aby vylepšila a upřednostňovala Vaše výsledky vyhledávání
Jaké jsou výhody nabídky Private oproti Hosted?

Private Exchange 2013 umožňuje používání privátního SSL certifikátu. Vaše data jsou také hostována na izolované a zcela nezávislé infrastruktuře s vyhrazenými zdroji.Proč si OVH zvolilo Microsoft Exchange?


Objednávky/Administrace/Fakturace


Je možné migrovat z Exchange 2010 na Exchange 2013?

V současnosti není migrace z Exchange 2010 na Exchange 2013 možná. Jestliže chcete využívat nové služby Exchange 2013 a máte Exchange 2010, musíte veškerá data migrovat ručně.Je nutné mít u OVH registrovanou doménu, abych si mohl objednat službu Exchange?

Ne, můžete použít libovolnou doménu, kterou vlastníte.Jaké jsou závazky při objednání a na jakou dobu?

Při objednání služby Exchange nevznikají žádné závazky. Výjimkou je předplacení služby na 12 měsíců dopředu.Jak funguje nový fakturační systém?

Každý měsíc jsou generovány faktury a to vždy ke stejnému dni v měsíci, kdy jste si službu pořídili. Výše částky na faktuře závisí na počtu Vašich existujících e-mailových účtů.

Jestliže si vytvoříte nový účet u již existující služby, bude jeho cena přidána na měsíční fakturu.

Jestliže jste si zvolili předplacené služby, bude předplacená částka využita na nastavení nového účtu.Jak je řešeno obnovování služby?

Každý měsíc dostanete fakturu k zaplacení.Jak je spravována fakturace, jestliže vytvořím a nastavím účet u již existující služby?

Faktury jsou generovány vždy ve stejný den, kdy byla služba pořízena. Faktura v sobě zahrnuje službu a všechny účty, které se k ní vztahují.

Jestliže přidáte účet na existující službu, bude Vám za něj účtována cena za celý měsíc, kdy byl přidán. Cena se bude vztahovat k maximálnímu počtu účtů, které byly nastaveny během měsíce.

Jestliže jste si zvolili předplacené služby, bude předplacená částka využita na nastavení nového účtu.Jestliže ukončím službu Hosted Exchange 2013 během roku, dostanu za nevypotřebované období kompenzaci?

Ne, za službu Hosted Exchange 2013 nelze vracet peníze během již zaplaceného roku.
Máte však možnost si přidat nové e-maily na svůj aktivní účet.Jestliže ukončím službu Private Exchange 2013 během roku, dostanu za nevypotřebované období kompenzaci?

Ne, za službu Private Exchange 2013 nelze vracet peníze během již zaplaceného roku.Kde je můj Hosted Exchange 2013 fyzicky umístěn?

Vaše data jsou umístěna v našem datacentru ve městě Roubaix v severní Francii.

Nastavení


Jak mohu přenést/kopírovat účet Exchange 2010/2013 na nový účet?

Své účty Exchange 2010 a 2013 můžete převést na jiný účet Exchange 2013, který je hostovaný u OVH. Celý účet (e-maily, kontakty, úkoly, atd.) bude zkopírován do cílové adresy a nedojde k žádné ztrátě dat.

Jestliže tedy přenášíte své Exchange služby k OVH, můžete je migrovat snadno a zdarma.

Podívejte se na náš OVH Mail Migrator.Co se stane po vytvoření objednávky?

Přijde Vám e-mail s potvrzením. Služba bude vytvořena v Zákaznickém prostoru, kde si nastavujete své účty.Jak mohu přidat účet?

V Zákaznickém prostoru můžete přidávat, mazat či měnit účty na všech svých službách Exchange.
Abyste to provedli, musíte nejdříve zvolit v levém menu požadovanou službu a kliknout na záložku "Účet Exchange" a poté na tlačítko "Přidat".
Jak mohu získat informace o svých účtech?

V Zákaznickém prostoru si v levém menu zvolte požadovanou službu a klikněte na záložku "Účet Exchange". Zobrazí se Vám seznam všech účtů se všemi hlavními informacemi:

 • E-mailová adresa
 • Typ účtu
 • Přihlašovací ID
 • Velikost dostupného/použitého prostoru
 • Počet aliasů
 • Skupina
 • Stav

Jak mohu nastavit účet?

Ze záložky "Účty Exchange" v Zákaznickém prostoru si můžete zvolit požadovaný účet a kliknout na tlačítko "Nastavit".
Zde můžete provádět různé akce, jako například změnit e-mailovou adresu, přidat licence Outlook, změnit typ účtu.Jak přidám doménu k mé službě?

V Zákaznickém prostoru si zvolte požadovanou službu v levém menu a klikněte na záložku "Přidat doménu".
Poté můžete zadat doménu, kterou spravujete u OVH, nebo u jiného registrátora, nebo si zde objednat doménu novou.Jak získám své staré e-maily po objednání této služby?

Své e-maily si můžete přenést pomocí PST importu. Stačí Vám vytvořit si .pst soubor (například z Outlooku) u předchozího účtu a poté je importovat do svého e-mailového klienta, kde máte nastaven svůj nový účet.Budou mé MX záznamy změněny, jestliže si objednám službu Hosted Exchange 2013?

Ne, MX záznamy nejsou automaticky změněny. Změnu musíte provést ze svého Zákaznického prostoru.Kolik e-mailových účtů může být přidáno v rámci jedné domény u služby Hosted Exchange 2013?

U služby Hosted Exchange 2013 si můžete přidat 20 000 e-mailových účtů na doménu.Jaké jsou limity počtu poslaných e-mailů, maximálního počtu adresátů a velikost přílohy u služby Hosted Exchange 2013?

Počet poslaných e-mailů není nijak omezen. E-mail můžete poslat najednou až 200 adresátům. Velikost přílohy je omezena na 100 MB (pouze pro SMTP).Je možné používat Active Directory na Exchange serveru?

Ne, tato možnost není v současnosti dostupná.Jak často zálohujete data?

U služby Hosted Exchange 2013 provádíme automatickou zálohu každou hodinu. U služby Private Exchange 2013 je to také automatické, ale pouze jednou denně.Je dostupná záloha e-mailů, kalendářů a účtů?

Záloha e-mailů, kalendářů a kontaktů je k dispozici po dobu 15 dnů. Záloha účtu je nastavena na 30 dní.Jak mohu migrovat Exchange?