SOAPI OVH

Vývojáři a přeprodejci, SOAPI je tu pro Vás.

Kupujte a nastavujte své OVH produkty bez připojení do prostředí pro správu. Vytvořte si své vlastní prostředí ze zdrojových kódů, které jsou již připraveny od OVH


Zjednoduště si své operace


Díky SOAPI můžete:

Automaticky kupovat, obnovovat a převádět domény.


Kupujte a nastavujte své produkty bez připojení do prostředí pro správu.


Vytvořte si svůj účet. Nadefinujete si práh upozornění a dostanete od nás e-maily, které si vyžádáte: historie fakturace, seznam služeb, nebo změnu kontaktů služeb.

Vytvářejte své skripty:


S technologií WSDL a SOAP můžete vzdáleně používat metod OVH. Stačí jen vložit několik řádek kódu ve Vašem oblíbeném programovacím jazyce.

Užijte si velké kompatibility


SOAPI je kompatibilní se Všemi programovacími jazyky a následujícími knihovnami


PHP: PHP5 SOAP Extension, PEAR SOAP a NuSOAP
PERL: SOAP::Lite
Python: SOAPpy
C, C++: gSOAP a Axis2
C#: .Net Framework
Ruby: SOAP::WSDLDriver
Vytvořte si vlastní rozhraní pro správu


Se SOAPI si vytvoříte vlastní prostředí pro správu produktů od OVH. Vytvoříte si vlastní prostředí, kde použijete již předpřipravený kód od OVH. Můžete si své prostředí přizpůsobit a doplnit speciálními funkcemi.

Příklad skriptu

Tento příklad PHP5 umožňuje vytvořit doménové jméno skrze bodový systém (věrnostní účet/prodejce).

<?php
try {
  $soap = new SoapClient("/soapi/soapi-re-1.XX.wsdl");

  //login
  $session = $soap->login("xxxxxx-ovh", "******", "fr", false);
  echo "login successfull\n";

  //resellerDomainCreate
  $soap->resellerDomainCreate($session, "ovh.com", "xxlplan", "gold", "none", "yes", "XXXXXX-OVH", "XXXXXX-OVH", "XXXXXX-OVH", "XXXXXX-OVH", "dnsXX.ovh.net", "nsXX.ovh.net", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", "", false);
  echo "resellerDomainCreate successfull\n";

  //logout
  $soap->logout($session);
  echo "logout successfull\n";

} catch(SoapFault $fault) {
  echo $fault;
}
?>
      


Chcete vědět víc?
se službou SOAPI