Ochrana domény

Chcete chránit svoji doménu před krádeží?
Uzamkněte svoji doménu...

Uzamknutím domény zablokujete možnost převodu domény bez Vašeho vědomí: příchozí požadavky na převod domény jsou automaticky zamítnuty


...na žádost

Ochrana domény je zahrnuta pro všechny vytvořené domény. Tuto možnost můžete aktivovat/deaktivovat přímo ze svého Zákaznickém prostoru OVH