Porovnat naše nabídky

Pro každou doménu nabízí OVH 3 úrovně služeb viz následující tabulka:

Dostupné nabídky
gold platinum diamond
cena Včetně + 112,00/rok + 392,00/rok
Webhosting Start10M ano ano ano
Správa kontaktů Kompletní Kompletní Kompletní
Batchmail ano ano ano
Předplacený účet ano ano ano
Správa DNS Kompletní Kompletní Kompletní
Ochrana před krádeží ano ano ano
Anti-cybersquatting/Anti-typosquatting * - ano ano
Anti cyber squatting pro všechna rozšíření* - - ano
Správa služby - - ano
* : K dispozici již brzy