Srovnání jednotlivých nabídek

Pro každou doménu nabízí OVH 3 úrovně služeb viz následující tabulka:

Dostupné nabídky
gold platinum diamond
cena Včetně + 112,00/rok + 392,00/rok
Webhosting Start10M ano ano ano
Správa kontaktů Kompletní Kompletní Kompletní
Správa DNS Kompletní Kompletní Kompletní
Ochrana proti krádeži ano ano ano
Anti-cybersquatting/Anti-typosquatting * - ano ano
Anti-cyber squatting / Anti-typo squatting na všech doménách* - - ano
Správa služby - - ano
* již brzy k dispozici