Real Time Monitoring
Stav Vašeho serveru v reálném časeRTM jako Real Time Monitoring


RTM je jednoduchý bezpečný software vyvinutý OVH a předinstalovaný na dedikované servery.

Na každém serveru se jednou za minutu spouští RTM a pomocí protokolu UDP posílá informace o stavu serveru na RTM server.

To umožňuje vizualizovat a zkoumat poplachové stavy ohledně stavu, zátěže a bezpečnosti Vašeho dedikovaného serveru. Navíc je RTM aplikace velmi malá a nenáročná, nenarušuje tedy běh serveru.

V Manažeru V3, máte k dispozici monitor RTM, který data prezentuje ve čtyřech záložkách: Shrnutí, Hardware, Software a Backdoor.

RTM Shrnutí


Informace o verzi a distribuci Vašeho RTM.

Také máte k dispozici grafy a indikátory zatížení zdrojů Vašeho serveru (CPU, RAM, SWAP), pevného disku (/ a /home) a seznam aktivních procesů.

Můžete také získat historii (RTM archivovaná data) pro zobrazení minulých dat.


RTM Hardware


Stav a detaily serveru (základní deska, RAM, CPU, pevné disky a zařízení na PCI)RTM Software


Přehlídka otevřených portů a spuštěných procesů.

RTM Backdoors


Různé typy backdoor -- detekované a deaktivované na Vašem serveru.
A můžete vytvořit Whitelist pro správu procesů, které by mohly být detekovány jako Backdoor.