Porozumnění Tier 3 a Tier 4Tier


Organizace Uptime Institute klasifikuje datacentra pomocí čtyř úrovní: TIER I, II, III a IV. Tyto úrovně odpovídají určitému počtu záruk na typu hardware, který je nasazen v datacentrech pro zajištění Redundance.Disponibilita 99,67 %
28,8 hodin mimo provoz ročně
Žádná redundance

Disponibilita 99,75 %
22 hodin mimo provoz ročně
Částečná redundance

Disponibilita 99,982 %
1,6 hodiny mimo provoz ročně
Redundance N+1

Disponibilita 99,995 %
0,8 hodin mimo provoz ročně
Redundance 2N+1Jaký je rozdíl mezi datacentry Tier 3 a Tier 4?


TIER III


Datacentrum Tier 3 nabízí dostupnost 99,98 %.

S tímto nastavením je možné provádět údržbu bez ovlivnění dostupnosti a chodu služeb na serveru. Avšak tato datacentra Vás neochrání před vážnými incidenty, které se mohou odehrát na různých komponentách infrastruktury. Jinými slovy nemá TIER III datacentrum naprostou redundanci modulů.


TIER IV


Nejvyšší úroveň záruk, které může datacentrum poskytnout s 99,99% dostupností.

Tato datacentrová kategorie je plně redundantní co se týče elektrických okruhů, chlazení a sítě. Tato architektura odolá i nejvážnějším technickým incidentům, aniž by byla jakkoli ovlivněna dostupnost serveru.
Komponenty serveru


T3 T4
Disky Cold Swap Hot Swap
Zdroje 1 1 + 1
Zdroj napájení 1 + 1 1 + 1

V T4 Váš server


  • zdvojí napájení při přímém připojení
  • má 2 procesory
  • umožňuje výměnu Hot Swap disků

Hot Swap zblízka:


Hlavní výhodou této funkce je možnost provádět upgrade disků a nahrazovat vadné komponenty (RAID disk, napájení) bez přerušení chodu serveru.