Dedikované servery Lexikon
LexikonCo hledáte? Co to znamená
CDN Content Delivery Network umožňuje uložení (cache) statického obsahu na různých serverech (na speciálním umístění) pro vylepšení času načítání Vašich stránek.
CacheCade Pracuje s SSD jako cache pro čtení-zápis na SATA či SAS disky. Nejčastější zobrazená data jsou automaticky umístěna na SSD disk pro vylepšení výkonu.
CacheVault Tento systém se skládá z paměti flash a nahrazuje lithium-iontové baterie pro snížení rizika ztráty dat v případě selhání napájení serveru
DNS DNS servery umožňují doménám být propojeny s IP adresami. DNS resolution provádí překlad např. z http://www.mawebovastranka.com na 192.09.125.74
Dedikovaný server Server se 100 % svých zdrojů alokovaných pouze pro sebe. Není ovlivněn sdílením zdrojů s ostatními hostovanými aplikacemi či VPS, kde jsou zdroje alokovány na aplikace/uživatele.
Disky plněné heliem Vzduch uvnitř pevného disku je nahrazen heliem, které má 7x menší hustotu. Síly, které jsou potřeba pro rotaci ploten a pohyb ramena čtečky jsou tedy menší a tím dochází ke spolehlivějšímu čtení/zápisu dat na disk.
Distribuce Aplikační vrstva umožňuje kontrolvat a spouštět příkazy na Vašem serveru. Různé distribuční editory umožňují také integraci grafických rozhraní pro správu.
FastPath MegaRAID controler je optimalizovaný pro SSD disky, kterým vylepšuje výkon čtení-zápisu (až 3x více IOPS)
Firewall Aplikace umístěná před Vaším serverem pro filtrování dat procházejících na Vaše servery. To přináší zabezpečení, které je nutné například proti vniknutí na server a jiným formám napadení serverů.
GTI Guaranteed Intervention Time. V případě selhání je toto závazek, týkající se maximální doby zásahu na serveru, jehož překročením dojde k sankcím ve prospěch zákazníka.
GTR Guaranteed Repair Time. V případě selhání je toto závazek, týkající se maximální doby opravy problému, jehož překročením dojde k sankcím ve prospěch zákazníka.
Hot Swap Indikuje, že může být komponenta serveru změněna bez přerušení chodu serveru.
Hybrid Infrastruktura nastavená tak, aby využívala různá hostingová řešení dohromady. Např. dedikovaný server + VPS + private a public cloud, atd.
IPv6 Označení nastupujícího protokolu pro komunikaci v současném Internetu. 128 bitový protokol IPv6 nahrazuje dosluhující 32 bitový protokol IPv4.
Load Balancer Také známo pod názvem rozložení zátěže. Tato aplikace umožňuje rozložit příchozí přenos dat na více serverů ve Vaší infrastruktuře. Sofistikovanější algoritmy umožňují zjistit, jaký server bude pro vyřízení příchozích dotazů nejefektivnější a tam dotazy přesměrují.
RAID Metoda zabezpečení dat proti selhání pevného disku jejich rozdělením na více fyzických disků.
SATA Typ sběrnice pevných disků s vysokým výkonem či přenosovou rychlostí (v porovnání se starší sběrnicí IDE).
SLA Service Level Agreement: smluvní závazek o kvalitě poskytovaných služeb. Často je spojen s dostupností a výkonem služeb a sankcemi v případě jejich nedodržení.
SSD Pevný disk s lepším výkonem nežli klasické pevné disky (v průměru jde o rozdíl 0.1 ms proti 7 ms).
Sekundární DNS "Náhradní" DNS server, který převezme kontrolu v případě selhání primárního DNS.
Virtuální rack Nabízí výhody poolingu fyzického racku (privátní prostředí), zatímco poskytuje volbu umístění různých serverů (v různých datacentrech). Pracuje s řešením vRack.