IP adresa, která může být přenášena mezi servery

Jakožto vlastník dedikovaného serveru OVH máte přístup k celé řadě výhod: Failover IP, certifikáty SSL a mnohé další. Failover IP může být přenesena na jiný server v rámci několika sekund. Vaše hostingové řešení díky tomu funguje bez výpadků a není omezováno selháním hardwaru, přetížením ani jakýmikoli dalšími infrastrukturními problémy. Abyste mohli výhod Failover IP využívat naplno, musí být Vaše hostingové řešení nakonfigurováno na Failover IP adresu (nikoli na statickou IP adresu serveru).
V případě přenosu Failover IP adresy z jednoho serveru na druhý bude zachována kompletní konfigurace spojená s danou Failover IP adresou. Na Vás zbývá zkopírování projektů a konfiguračních souborů z jednoho serveru na druhý. Jelikož jsou konfigurační soubory spojeny s Failover IP - a data ani konfigurace se nemění - bude vše po přenosu Failover IP na nový server pracovat správně. Rekonfigurace jednotlivých projektů na statickou IP adresu nového serveru již není nutná.

Změna serveru / Upgrade serveru

Hosting projektů se uskutečňuje na Vašem dedikovaném serveru (stálá IP A) a projekty jsou nakonfigurovány s IP fail-over Z.


IP FailOver v případě výměny dedikovaného serveru

Pokud Váš server A není dostatečně výkonný na to, aby mohl hostovat Vaše projekty, můžete si pořídit nový server, který pojmenujeme pro naše účely "server B", a který vlastní stálou IP B.

IP FailOver v případě výměny dedikovaného serveru

Pořídíte kopii Vašich projektů a konfiguračních souborů mezi servery A a B. Poté...

... změníte směrování IP fail-over Z ze serveru A na server B. Protože data Vašich projektů a konfigurační soubory jsou spojeny s IP fail-over, fungují dále na serveru B bez jakékoliv změny v konfiguracích (ani DNS, ani APACHE, ani SMTP, ani POP3, ani MySQL ...).

Funguje na hlavním a záložním serveru

Máte 2 servery A a B, server A je hlavní server, server B je backup server.
Vaše projekty jsou nakonfigurovány na IP fail-over Z, směrovanou na server A. Zajistíte si pravidelné kopie Vašich projektů mezi servery A a B

IP FailOver v případě chybného převodu

IP FailOver v případě chybného převodu

Pokud dojde k jakékoli poruše serveru A, převedete směrování IP fail-over Z ze serveru A na server B. Vše opět funguje na serveru B a vy máte čas na opravu serveru A.

Během opravy serveru A si zkopírujete data serveru B na server A a poté znovu převedete směrování IP fail-over Z ze serveru B na server A. Vše opět funguje na serveru A.

Tato konfigurace má dvojí výhodu, protože :

  • zálohujete data hostovaná na serveru A
  • v případě poruchy serveru A použijete server B

Hosting několika projektů

Pokud poskytujete hosting pro více www stránek, můžete je umístit na váš server A pomocí 2 IP fail-over. Část stránek má hosting na IP fail-over Y a část na IP fail-over Z.

IP FailOver v přépadě předplacení dodatkového serveru

V případě, že by Váš server A již nebyl dostatečně výkonný pro hosting stránek IP fail-over Y a Z, můžete si pořídit nový server B a poté pouze změnit směrování IP fail-over Z na server B. Serveru A, který teď slouží pouze pro hosting stránek IP fail-over Y, se zmenší zátěž a bude fungovat správně.

IP FailOver v přépadě předplacení dodatkového serveru