IP adresa, která může být přenášena mezi servery

Jakožto vlastník dedikovaného serveru OVH máte přístup k celé řadě výhod: Fail-over IP, certifikáty SSL a mnohé další. Fail-over IP může být přenesena na jiný server v rámci několika sekund. Vaše hostingové řešení díky tomu funguje bez výpadků a není omezováno selháním hardwaru, přetížením ani jakýmikoli dalšími infrastrukturními problémy. Abyste mohli výhod Fail-over IP využívat naplno, musí být Vaše hostingové řešení nakonfigurováno na Fail-over IP adresu (nikoli na statickou IP adresu serveru).
V případě přenosu Fail-over IP adresy z jednoho serveru na druhý bude zachována kompletní konfigurace spojená s danou Fail-over IP adresou. Na Vás zbývá zkopírování projektů a konfiguračních souborů z jednoho serveru na druhý. Jelikož jsou konfigurační soubory spojeny s Fail-over IP - a data ani konfigurace se nemění - bude vše po přenosu Fail-over IP na nový server pracovat správně. Rekonfigurace jednotlivých projektů na statickou IP adresu nového serveru již není nutná.

Změna serveru / Upgrade serveru

Vaše projekty jsou hostovány na dedikovaném serveru "A" (fixní "IP adresa A") a jsou nakonfigurovány s "Fail-over IP Z".


IP FailOver v případě výměny dedikovaného serveru

Pokud Váš server "A" není dostatečně výkonný na to, aby mohl hostovat Vaše projekty, můžete si pořídit nový server, který pro naše účely pojmenujeme jako server "B", a který má svou vlastní fixní "IP adresu B".

IP FailOver v případě výměny dedikovaného serveru

Jednoduše vytvořte kopii svých projektů a konfiguračních souborů mezi servery "A" a "B".

Následně přesměrujte "Fail-over IP Z" ze serveru "A" na server "B". Protože jsou data Vašich projektů a konfigurační soubory asociovány s Fail-over IP, budou na serveru "B" i nadále fungovat bez nutnosti provedení jakýchkoli změn v konfiguraci (ani DNS, ani APACHE, ani SMTP, ani POP3, ani MySQL ...).

Funguje na hlavním i záložním serveru

K dispozici máte 2 servery "A" a "B". Server "A" je hlavní server, server "B" je backup server.
Vaše projekty jsou nakonfigurovány na "Fail-over IP Z", směrovanou na server "A". Své projekty můžete pravidelně kopírovat ze serveru "A" na server "B".

IP FailOver v případě chybného převodu

IP FailOver v případě chybného převodu

Jakmile dojde k výpadku serveru "A", stačí jednoduše přepnout směrování "Fail-over IP Z" ze serveru "A" na záložní server "B". Server "B" nyní zajišťuje dostupnost Vaší služby a Vy se můžete plně soustředit na vyřešení problémů se serverem "A".

Jakmile je server "A" připraven, stačí zkopírovat data ze serveru "B" na server "A" a vrátit nastavení "Fail-over IP Z" do původního stavu (ze serveru "B" zpět na server "A"). Nyní je server "A" opět plně funkční.

Tato konfigurace má dvojí výhodu:

  • zálohujete data hostovaná na serveru "A"
  • v případě poruchy serveru "A" jednoduše přepnete na server "B"

Hosting několika projektů

Pokud hostujete vícero webových stránek, můžete je umístit na svůj server "A" pomocí dvou Fail-over IP adres. Část Vašich stránek tak bude hostována na "Fail-over IP Y" a část na "Fail-over IP Z".

IP FailOver v přépadě předplacení dodatkového serveru

Pokud dojde k přetížení serveru "A", stačí si pořídit nový server "B" a přesměrovat na něj "Fail-over IP Z". Tímto způsobem dojde ke zmírnění datové zátěže na serveru "A" a v důsledku toho i k obnovení plynulého chodu služby.

IP FailOver v přépadě předplacení dodatkového serveru

Doména kompatibilní s Fail-Over

IP adresy můžete přenášet mezi servery umístěnými ve stejném datacentru. Přenášet IP adresy mezi servery nacházejícími se v různých datacentrech je možné pouze tehdy, pokud se daná datacentra nacházejí ve stejné zemi.