OVH AcademyOVH nabízí zákazníkům služby Dedicated Cloud tréninkové kurzy zdarma. Kurzy jsou vedeny experty a partnery OVH.Pro zapsání

Běžte prosím na tuto stránku.Různé úrovně

Tato školení jsme rozdělili do více úrovní.

  • Standardní použití nástrojů: ovládnete nástroje a naučíte se tzv. best practices pro každodenní používání hypervizoru
  • Pokročilé použití nástrojů: OVH během kurzu poskytuje Dedicated Cloud pro testování a praktická cvičení. Pro účast v OVH Advanced Academy je nutná předchozí účast v OVH Standard Academy


Hypervizory                                                                                                                        

OVH Academy nabízí školení na hypervizoru vSphere. V blízké budoucnosti nabídneme také další hypervizory.