CertifikaceOVH garantuje, že služba Dedicated Cloud splňuje podmínky certifikace ISO/IEC 27001:2013, mezinárodní atestaci SOC 1 typ II (SSAE 16 a ISAE 3401) a SOC 2 typ II a certifikaci PCI DSS úrovně 1.


ISO 27001

Co se týče řízení bezpečnosti informací a ověřených postupů, tak je pro OVH základem norma ISO 27002 a také ISO 27005 pro expertní hodnocení rizika.SOC 1 a SOC 2

SOC 1 typ II zaručuje, že OVH správně definovalo a uplatňuje postupy pro zabezpečení zákaznických dat. SOC 2 typ II vyhodnocuje postupy dle mezinárodního standardu, ustanoveného AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) co se týče principů týkajících se důvěrnosti služeb (« Trust Services Principles »).CSA STAR self-assessment

OVH je na seznamu registru Cloud Security Alliance's STAR pro své řešení Dedicated Cloud. Tato iniciativa informuje zákazníky OVH, že naše cloud computing služby vyhovují nejlepší zkušenosti CSA. Také jsou zde dále popisovány prvky, které OVH implementovalo pro zajištění bezpečnosti svých informačních systémů.PCI DSS úroveň 1

Certifikace PCI DSS úrovně 1 (payment Card Industry Data Security Standard) poskytuje ujištění bance a uživatelům online služeb, že společnost pracující s platebními kartami a daty s tím spojenými splňuje specifické bezpečnostní požadavky.Distribuce dokumentů

Na základě žádosti a za určitých podmínek může OVH poskytnout dokumentaci, která se vztahuje k těmto certifikátům.

OVH exklusivně povolila kontrolu třetí stranou s cílem certifikace pro všechny zúčastněné strany. Jestliže máte jiné požadavky, nežli ty, které jsou obsaženy v ISO 27001 nebo SOC, můžete požádat naši podporu o zodpovězení Vašich dotazů.FakturaceVeřejné dokumenty Služba ISO Služba SOC Nabídka CSA PCI DSS Upravitelné bezpečnostní služby
ISO certifikát
Sekce I z SOC 1 Typ II (ISAE 3402 nebo SSAE 16)*
Sekce I z SOC 2 Typ II*
Rozsah ISMS*
Veřejné prohlášení o aplikovatelnosti
Zpráva z auditu**
Kompletní zpráva SOC 1 Typ II (SSAE 16 nebo ISAE 3402)
Kompletní zpráva SOC 2 Typ II
Formulář CAIQ Zabezpečení PCI DSS bylo rozříšeno na všechny Vaše VM Nabídka konzultací, se zařízením na vyplnění dotazníku o bezpečnostních opatřeních v datacentrech OVH.
Cena: zdarma Cena: 14 000,00 bez DPH
Předmětem podpisu NDA
Cena: Naše konzultace je
Předmětem podpisu NDA
Cena: zdarma Cena: Naše konzultace je Cena: cena podle Vašich dotazů
Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

*: dokument v angličtině
**: dokument ve francouzštině