Bezpečnost a SLADedicated Cloud od OVH Vám garantuje 100% SLA (Service Level Agreement) na Vaší infrastruktuře. SLA je ošetřena smluvně.

Kromě infrastruktury se na vysoké dostupnosti (HA) Vašich VM podílí také virtualizační řešení.
Síť

OVH garantuje, že síť v datacentrech s Dedicated Cloud je 100 % dostupná, s výjimkou plánované údržby, na kterou jsou zákazníci včas upozorněni.

OVH zaručuje, že internetová konektivita služby Dedicated Cloud je dostupná 99,95 % času s výjimkou plánované údržby, na kterou jsou zákazníci včas upozorněni.

V případě nedodržení:

  • Síť: 5 % celkové sumy za příští fakturu za každých 10 minut nedostupnosti, maximálně 100 % celkové sumy za příští fakturu.
  • Internetová konektivita: 5 % celkové sumy za příští fakturu za každou hodinu nedostupnosti, maximálně 100 % celkové sumy za příští fakturu.Hostitelé serveru

OVH zaručuje 99,99% dostupnost svých hostitelských serverů na Dedicated Cloud. Aplikace hostované na těchto serverech využívají této dostupnosti díky nastavení, která mají zákazníci na svých infrastrukturách.

OVH poskytuje výměnu hostitelského serveru do méně jak 15 minut v případě, že by hostitel přestal fungovat.

V případě nedodržení:

  • Kompenzace za hostitelský server na příští faktuře.Úložiště

OVH garantuje 100% dostupnost na svých systémech úložišť. Používaný systém poskytuje master a slave úložiště, aby v případě problémů, mohlo jedno nahradit druhé.

V případě nedodržení:

  • 5% kompenzace z ceny úložiště za 10 minut nedostupnosti

K tomu, aby Vám mohla být přiznána kompenzace v případě nedodržení SLA z naší strany, musí Váš Dedicated Cloud obsahovat nejméně dva servery (hosts), musíte mít aktivovánu možnost HA (vysoká dostupnost) a musí být otevřen (založen) servisní ticket.