Rozdíly v nabídce OVHOVH Vám neposkytuje pouze hypervizor na míru, ale také přidanou hodnotu integrovanou do hypervizoru pomocí pluginů a dalších funkcí, které jsou dostupné ze Zákaznického prostoru.
Řízení zdrojů


VirtualScope pro monitoring Vašich VM

Jak získáte přehled o infrastruktuře a spotřebě virtuálních strojů?

Protože hypervizor neposkytuje obecný přehled o infrastruktuře a VM pro účely monitoringu, implementovalo OVH pro tyto účely speciální nástroj. vScope poskytuje celkový přehled o infrastruktuře i detailní informace o jednotlivých VM a upozorní Vás v případě dosažení kritické úrovně jednotlivých ukazatelů (CPU, RAM, šířka pásma, síť, spotřeba I/O). Přístup do vScope je zabezpečen pomocí OVH VPN, která chrání celou infrastrukturu Dedicated Cloud.

Chcete vědět víc?.
Pohotovostní hostitelé

I přes veškerá opatření došlo k přerušení chodu jednoho z mých hostitelů. Jak mohou mé VM stále fungovat?

Infrastruktura je neustále monitorována. Jestliže dojde k detekci vadného chování hostitele, Vaše VM jsou rebootovány na ostatní hostitele na Vaší infrastruktuře pomocí funkce high availability na hypervizoru. Následně je do maximálně 15 minut do virtuálního datacentra přidán záložní hostitel, který získá stejné nastavení jako ten, kterého nahrazuje. Řešení load balancing pak zajistí rovnoměrnou distribuci zátěže VM na všechny hostitele.
Test zdrojů na několik hodin

Jak si mohu být jist, že hostitel L je pro podporu startovacího balíčku dostatečný v porovnání s požadavky kritických aplikací?

Pro otestování nových hostitelů si je mohou naši zákazníci jednoduše pronajmout na hodinu. Poté si je můžou pronajmout i na delší období a změnit kdykoli fakturaci na měsíční přes Zákaznický prostor.
Přidání zdrojů do 1 minuty

Náhlý nárůst zátěže může ochromit jakoukoli stránku, a to bez ohledu na to, jak dobře je spravována. Jak mohu zajistit vypořádání se s takovýmto nárůstem a v jakém čase?

OVH potřebuje na alokování přídavných zdrojů pro zákazníka pouhou 1 minutu. Ať už jde o RAM, CPU, úložiště pro získání více I/O a nebo jakoukoli další komponentu Dedicated Cloud.
Test nastavení simulováním selhání hostitele.

Jak si mohu být jistý odolností mých hostitelů?

Ve svém hypervizoru jednoduše kliknete pravým tlačítkem myši na hostitele a zvolíte funkci "Reboot", která zapříčiní okamžitý pád hostitele a díky tomu si můžete ověřit, zda Váš nastavený systém pracuje správně i při takovémto pádu.

Administrativní správa


Zákaznický prostor

Kde mohu nalézt fakturační informace?

Zákaznický prostor doplňuje zvolený hypervizor. Přes toto rozhraní si mohou zákazníci zobrazit fakturační údaje o jejich virtuálním datacentru. Toto rozhraní také umožňuje správu celé infrastruktury a také změnu licencí.

Síťová správa


Zabezpečené připojení do vCenter

Mohu kontrolovat a omezovat přístup do klienta vSphere?

Přístup do vCenter - rozhraní pro správu služby Dedicated Cloud - může být autorizováno přes Zákaznický prostor. Jsou zde dvě možnosti. S otevřeným připojením, kdy se můžete připojit do vSphere klienta z libovolné IP adresy pomocí přihlašovacího jména a hesla. A s omezeným připojením, kdy je definovaný rozsah IP adres, ze kterých se lze připojit do klienta vSphere. Druhá možnost zvyšuje bezpečnostní stupeň ochrany.
Geolokalizované IP

Zahraniční zákazníci požadují, aby jejich stránky běžely na IP adrese z jejich země.

OVH nabízí zákazníkům možnost přidání bloků IP adres RIPE, které jsou lokalizovány ve státě, který si může zákazník zvolit podle svých potřeb.

Jak mohu aktualizovat reverzní záznam IP adresy?

V OVH plug-inu "OVH Network" je možné reverzi nastavit podle svých potřeb. Také zde máte přehledně uvedeny všechny již nastavené reverzní záznamy.
Upravitelný blok RIPE

Zákazník by si rádu upravit informace, které obsahuje jejich blok RIPE. Je to možné?

OVH nabízí svým zákazníkům možnost změnit data u bloku RIPE. Přes Zákaznický prostor můžete upravit název sítě, její popis a zemi, ve které bude tento blok umístěn.
Jak mohu zabezpečit přístup do mého Dedicated Cloud?

Zákazníci mohu aktivovat VPN službu pro připojení do svých služeb Dedicated Cloud. Stačí jít do záložky "OVH Network" ve svém virtuálním datacentru a kliknout na "Aktivate VPN". Poté je možné na pracovní stanici či mobilní zařízení s Android či iOS nainstalovat klienta, který umožní zabezpečený přístup na Dedicated Cloud.

Správa virtuálních strojů


Licence Windows

Mohou být VM s licencemi Windows duplikovány?

Jednoduše lze požádat o licence SPLA v době objednání, nebo později ze Zákaznického prostoru. Jakmile dojde ke schválení, zákazníci mohou duplikovat tolik VM s Windows, kolik potřebují. Fakturace se provádí měsíčně za každého hostitele s alespoň jedním běžícím VM na Windows a také podle velikosti hostitele: 3 640 bez DPH/měsíc (4404 Kč s DPH) pro hostitele S a M, 7 280 bez DPH/měsíc (8809 Kč s DPH) pro L a 13 440 bez DPH/měsíc (16262 Kč s DPH) pro XL. Cena licence VMware je přidána k celkové částce.