Managed Backup


Řešení Backup as a Service
pro ochranu Vašich VM


Běží na

Objednat

Zálohujte automaticky své virtuální servery pomocí Veeam Managed Backup


Vaše VM nejsou automaticky chráněna, nebo zálohována. OVH Vám nabízí řešení Managed Backup, které je založeno na technologii Backup & Replication. Tím si zajistíte možnost, že si vžy budete moci obnovit svá data aktivováním automatických záloh pro Vaše VM.
Veeam Backup as a Service

As a Service a v jednom kliknutí

Plně automatizované zálohy jednoduchým kliknutím na libovolné VM.


volba záložního serveru

Zvolte si VM k zálohování

Zvolte si VM, které chcete chránit podle Vaší strategie.


report ze zálohy serveru

Denní reporty

Přijmutí e-mailových reportů se seznamem Vašich záloh a jejich stavu.


Retenční zálohování VM

Dlouhé retenční období

Přístup k zálohám, které jsou 14 - 20 dní staré Vám poskytuje optimální flexibilitu, jestliže potřebujete obnovit svůj server, nebo data na něm.


úložiště zálohy

Vyhrazené úložiště

Vaše data jsou ukládána na OVH infrastrukturách za žádný poplatek navíc: správa je již zahrnuta v ceně.


nový veeam backup

Dvě úrovně zálohy

Přístup ke dvěma celkovým zálohám (1/týden) + 12 až 18 inkrementálních záloh.

Kolik to stojí a jak to objednat

Pro aktivaci Backup as a Service se musíte přihlásit do Zákaznického prostoru OVH. Poté můžete spravovat své zálohy přímo z Vašeho hypervisoru.(1)kliknutím pravým tlačítkem na Vaš virtuální stroj.


Ceny: 280,00 bez DPH/měsíc/záloha VM (338,80 Kč s DPH)

ObjednatDoplňkové informace


(1) Veeam Backup je kompatibilní pouze s vSphere 4.1 / 5.0 / 5.1 / 5.5 / 6.0.


Řešení vyžaduje vytvoření virtuálního stroje založeného na Windows, který bude:
- V ceně jestliže máte licenci Windows Datacenter
- Fakturován 560,00 bez DPH/měsíc jestliže nemáte licenci Windows Datacenter


Musíte aktivovat HA a DRS služby pro vytvoření Windows VM. Tato VM pak budou fungovat pomocí afinních pravidel DRS, které si nadefinujete.


Zálohy jsou vytvářeny v noci podle následujícího postupu:


funkce veeam managed backup

OVHVeeamServer vytváří denně spravované zálohy zvoleného VM či více VM. Správa VLAN na Vaší infrastruktuře přenáší Vaše data do Vašeho depozitáře, který je připojen v RAID a celkově spravován OVH týmy. S tímto přídavným úložištěm můžete využívat plné kapacity Vašeho běžného úložiště.