Ochrana před DDoS útokyOVH Vám jako odborník na webová řešení nabízí stabilní, vysoce dostupnou infrastrukturu. Vaší hlavní starostí tak zůstává upload dat a spuštění Vašeho projektu.

Pomocí vlastního Anti-DDoS řešení OVH zajišťuje stálou dostupnost Vašeho hostingu, a to i přímo v průběhu útoku.

Tato ochrana je nezbytná. Jak podotýká Octave Klaba, "to není otázka, zda tuto ochranu potřebujete, ale spíše otázka, kdy budete napadeni."Co je to DDoS?

Útok typu DDoS (Distributed Denial of Service) je pokusem o znepřístupnění webu přetížením dostupné šířky pásma serveru nebo natolik intenzivním využíváním zdrojů serveru, že tento již není schopen obsluhovat legitimní požadavky ostatních uživatelů. Většina detekovaných útoků je na úrovni 7, což je nejničivější intenzita útoku, spočívající v kumulovaném nárůstu PHP dotazů za účelem zahlcení systému.V dnešní době se riziko podobných útoků zvyšuje, protože informační technologie a používané nástroje jsou stále dostupnější. A nejde jen o zvyšující se počet pokusů o útok, jde také o zvyšující se objem útoků, tedy o schopnost narušit útokem i tu nejodolnější a nejvýkonnější infrastrukturu.Bezpečnost podle OVH

Garance bezpečnosti a odolnosti online aplikací našich zákazníků byla pro OVH vždy prioritou. Během minulých let jsme experimentovali s předvídáním, reakcí a protiopatřeními v oblasti těchto útoků. Výsledkem je inteligentní robustní systém, který dokáže zvládat masivní útoky, které se čas od času vyskytnou na infrastrukturách dedikovaných serverů a u cloudových služeb.Tyto nástroje byly upraveny a použity i u dalších produktů. Například u webhostingu, který dříve takto sofistikovanou ochranou nedisponoval.

Jako aktivní protiopatření OVH integrovalo systém zmírnění dopadů útoku, založený na technologii VAC. Jde o kombinaci technik, které v reálném čase analyzují datový tok. Dokáží automaticky detekovat a zadržet útoky, zatímco oprávněné, legitimní požadavky a data pouštějí dál. Navíc se použitím PHP-FPM zlepšila i funkce rozložení zátěže Load Balancing.

Pro více informací jděte na kompletní prezentaci Anti-DDoS.