Síť OVHGarantovaná šířka pásma

OVH garantuje kapacitu šířky pásma 40 Gb/s. Kvůli tomu jsme vybudovali rozsáhlou síťovou infrastrukturu, která nám umožňuje mít latenci při komunikaci na extrémně nízké úrovni.

Vše je zdvojeno

Na HW úrovni máme pokryt jakýkoli možný problém. Servery mají dva různé zdroje a jsou připojeny na dva různé měniče napětí. Jsou připojeny na dvě různé sítě pomocí dvou různých switchů. Síť na připojení serveru je také zdvojena. V případě poruchy jakéhokoli uvedeného prvku nebude funkčnost infrastruktury nijak narušena.
Unikátní VLAN

Úložiště u Vašeho Dedicated Cloud jsou výhradně rezervovány pro Vaše užití. Propojení mezi úložišti a zbytkem infrastruktury je vedeno přes privátní VLAN, takže nemůže dojít ke zneužití dat zvenčí a data jsou vždy naprosto zabezpečena.
VPN SSL

Pro správu Vaší infrastruktury používáte VPN (Virtuální Privátní Síť) přes přístupový bod ve Vašem zákaznickém rozhraní. Tato síť je naprosto zabezpečena pomocí SSL. Přístup do vCenter je bezpečný, snadný a může se přizpůsobit jednotlivým fázím, ve kterých se Váš projekt nachází. Je čistě na Vás, jakou bezpečnostní politiku si zvolíte - otevřenou (vývoj), blokovanou (produkce) či dynamickou (složení obou předchozích variant).
IP rozsah na požádání

Kdykoli můžete požádat o přednastavený rozsah IP adres (také známý pod názvem blok RIPE). Objednávka se provádí jediným kliknutím ze Zákaznického prostoru WEB. Získáte tak na výběr ze seznamu aktuálně dostupných IP adres, které si můžete rezervovat a to do jedné minuty. IP adresy jsou pak okamžitě dostupné na Internetu. Berte navíc v potaz, že tyto IP adresy nejsou majetkem OVH, ale patří přímo Vám!