LexikonCo hledáte? Co to znamená
1000v Technologie vyvinutá společnostmi Cisco a VMware, která umožňuje mít až 4 000 VXLAN na jedné infrastruktuře.
ACE/Load Balancer Load Balancer: umožňuje rozložení zátěže příchozích dotazů na server mezi více serverů.
Cloud Představuje virtualizované IT zdroje, dostupné pro privátní či veřejné použití. Zdrojů Cloud je hned několik (procesor a výpočty, paměť, virtuální stroje, síť, úložiště, archivování, platformy, software, atd.) Cloud mohou být využívány interně, ale také prostřednictvím externího leasingu a platbou za jejich použití. Infrastruktury, které produkují tyto virtuální zdroje a služby, mohou být geograficky rozděleny, sjednoceny nebo připojeny s cílem poskytnout vizi na vyšší úrovni abstrakce, nezávisle na těchto úvahách: Toto je cloud computing.
Datastore Datová úložiště jsou disky pro ukládání dat s vysokou dostupností. Jsou nastaveny pro používání systému master/slave pro zaručení 100% dostupnosti dat. Hostuje se na nich obsah virtuálních strojů
Dostupnost Dostupnost je termín používaný pro přístup k službě pro získání požadovaných dat. O platformě se říká, že je dostupná (přístupná) přes poskytnuté nástroje, jestliže je poměrem dostupnosti mezi:
  • zjištěna doba dostupnosti (kromě neplánované odstávky);
  • celkový čas.
Host Host, hostitel nebo hostitelský počítač je fyzický server vyhrazený pro zákazníka, který si ho pronajímá. Skládá se z CPU, RAM a poskytuje výpočetní výkon pro chod virtuálních strojů.
OVF Je založen na formátu souboru umožňujícím uložit/migrovat vypnutý virtuální stroj. Jde o formát běžně používaný u VMware.
SLA Service Level Agreement (SLA): smlouva týkající se dostupnosti různých služeb Dedicated Cloud a kompenzací v případě jejího porušení
VLAN Virtual Local Area Network, lokální virtuální síť.
VM/virtuální stroj Virtuální server, složený z CPU (vCore), RAM a úložiště. Vše je poháněno pomocí hostitelů (hostů) a datových úložišť.
VMware  vedoucí editor virtualizačního software.
VPN Virtual Private Network (VPN): Zabezpečený tunel, který umožňuje připojení k Dedicated Cloud
VXLAN Virtuální síť
Veeam  Veeam je zálohovací software používaný pro správu a plánování záloh virtuálních serverů nasazených v prostředí VMware.
vCloud Rozhraní pro správu vytvořené společností VMware pro správu virtuální infrastruktury s abstrakcí vrstvy fyzického hardware.
vSphere Rozhraní pro správu vytvořené společností VMware pro správu virtuální infrastruktury.