# PŘÍPADOVÉ STUDIE


Dedicated Cloud

záloha

Managed Backup

zálohovací strategie


Zjednodušte si správu záloh pomocí Veeam Managed BackupUniverzita poskytuje svým současný studentům sociální sítě, nebo ještě konkrétněji platformu pro výměnu obsahu, která je dostupná pro studenty, lektory a administrativní pracovníky. Tato platforma nabízí nejen zasílání zpráv, ale také možnost vytvořit a přidat se k veřejným či privátním skupinám a ukládat a sdílet všechny možné typy obsahu. Uživatelé mohou k této síti přistupovat pomocí počítače, nebo mobilních zařízení - chytrý telefon či tablet, 24/7/365. My se nyní podíváme zblízka na strategii této platformy.
Klíčové informace


  • 20 000 uživatelů
  • Dostupnost platformy 24/7
  • Dedicated Cloud hosting 13 VM
  • 100 MB dat uložených v databázi
  • 100 GB uložených souborů

Specifikace


  • Disaster recovery plan na cílem obnovení (RPO) 24 hodin.
    (RPO: maximální cílová doba ve které mohou být ztracena data ze služby v případě incidentu.)
  • Kontrolované ceny
Řešení vytvořená v OVHKompletně celá infrastruktura sociální sítě univerzity byla nasazena na Dedicated Cloud OVH.

Univerzitní sociální síť je hostována na Dedicated Cloud OVH. Infrastruktura je tvořena deseti virtuálními stroji: webové servery (rozložení zátěže řešeno pomocí fault-tolerance HAProxy VM) fault tolerance), cluster databázových serverů, file serverů, cache serverů a na druhé straně vývojový server se systémem vývojových kontrol a před produkční server, který je denně používán IT vývojáři univerzity.

Definování záložní strategie

Implementace zálohovací strategie Veeam Managed Backup

Obnovení zálohovaného VMPrvky infrastruktury
Dedicated Cloud

NaN bez DPH/měsíc

Objednat


Managed Backup

280,00 bez DPH/měsíc/záloha VM

Objednat