Content Delivery Network (CDN)

Využití OVH CDNOVH CDN: Nezbytný doplněk Vašich mezinárodních webů


Výhody OVH CDN:


  • Více bezpečnosti, rychlosti a pohodlí
  • Zlepšení web ranku v jednotlivých zemích
  • Snížení nákladů na hosting a kratší ROI (Return On Investment)


Co je CDN?


CDN (Content Delivery Network) se skládá z většího počtu míst po celém světě (19 body přítomnosti OVH), které redistribuují obsah Vašeho serveru lokálně a nahrávají do paměti cache soubory, které nepotřebují být často aktualizovány , pomocí pravidel, které jste si nastavili.

Tento základní princip, který je podporován nejnovějšími inovacemi a OVH infrastrukturou a sítí, Vám umožní zrychlit a optimalizovat Vaše mezinárodní webové projekty.

ovh cdn


výhody content delivery network

Výhody CDN


Použití CDN je téměř nutností, jestliže máte zákazníky na celém světě. Jak pro stahování souborů, tak i pro nasazení webových stránek a aplikací.

Jestliže se mezinárodní projekty týkají Vás, nebo Vašich zákazníků, CDN Vám umožní zrychlit načítání stránek, zabezpečit Vaše data, vylepšit SEO a redukovat cenu šířky pásma v každém z cílových států.

Vaše ROI (Return On Investment) může být nyní velmi malá, jestliže Vaši zákazníci streamují obsah mezinárodně.
Jak funguje CDN ve 4 krocích1) Navštěvníci Vašich stránek mají přístup k obsahu odkudkoli ze světa


Žádosti jsou zasílány na DNS servery. S technologií IP Anycast přesměruje CDN požadavky na OVH CDN PoP nejblíže Vašemu uživateli (nejkratší čas odezvy).

Představte si například uživatele, který je ve Fort Worth v USA. V takovém případě budou požadavky přesměrovány na Dallas PoP (vzdálený pouze několik kilometrů).

použití content delivery network

2) Posílání souborů uživateli a komunikace mezi CDN a Vašimi servery


Když je odeslán požadavek CDN uživateli, mohou nastat 3 situace:


  • 1. Požadované soubory nejsou ještě k dispozici v cache daného POP, CDN je získá z Vašeho hlavního serveru a odešle je na příslušný POP a tedy uživateli
  • 2. Požadované soubory jsou k dispozici v cache daného POP (díky Vámi nastaveným pravidlům) a jsou odeslány uživateli bez nutnosti spojit se s Vaším serverem (což by jej zatěžovalo).
  • 3. Požadované soubory nebo stránky jsou buďto dynamické nebo mimo Vaše pravidla v rámci cache. CDN posílá požadavek Vašemu serveru a jeho odpověď (požadovaná data) posílá uživateli.

Když TTL Vašeho souboru v cache paměti vyexpiruje, CDN vyprázdní paměť cache a načte ho znovu při dalším požadavku uživatele stránek.

používání cdnpoužívání cdnpoužívání cdn

3) Uživatelé se vracejí: stránka je rychlejší!


Když si uživatel o tuto stránku zažádá znovu, nejbližší CDN bod dodá statický obsah přímo z paměti cache a bez posílání požadavků na Váš server.

U souborů si můžete nastavit TTL, takže CDN PoP ověří informace před jejich distribucí. Jestliže TTL expirovalo, požádá znovu o data ze serverů.

funkce cdn

4) A bez CDN?


Bez CDN by odpověď na dotaz uživatele ve Fort Worth trvala vždy o mnoho déle, protože by se dotazy posílali vždy až na Váš server.

Jestliže je Vaše stránka hostována ve Francii, načítání dat by bylo příliš dlouhé. Jak vidíte, tak výhodou CDN je, že redukuje čas odezvy a přibližuje stránky a aplikace blíže jejich uživatelům. Výsledek je mimo jiné i odlehčení zátěže serveru a jeho šířky pásma.

funkce cdn