Content Delivery Network (CDN)

OVH CDN API



Nové API CDN OVH


Výhody CDN API:


  • Správa všech funkcí OVH CDN;
  • Jasné a stručné zobrazení;
  • RESTful technologie, zabezpečené a kontrolované použití.




Nový přehledný způsob správy CDN


Jako dodatek k rozhraní pro správu, ve kterém můžete na denní bází spravovat své aktivity, Vám OVH nabízí kompletní a zabezpečené API , které obsahuje všechny možné funkce, použitelné s CDN: monitoring, správu pravidel, cache management, konfiguraci SSL a další.

api cdn



cdn developer ovh

Zdokumentované a jasné API RESTful


OVH RESTful API umožňuje zobrazit seznam všech administrativních akcí dostupných na Vašem CDN a to na jediné stránce setříděné podle kategorií.

Každá funkce má popis, možnost přímého provedení akce pomocí akčního tlačítka a pro vývojáře zde máme příklady kódů funkcí, které mohou integrovat do svých skriptů.





Ideální pro vývojáře


API RESTful od OVH navíc k rychlé správě CDN přidává možnost automatizace některých častých úloh, jejich integraci do Vašeho vlastního systému, změnu konfigurace CDN pro přizpůsobení se Vašim aplikacím a další. To vše díky RESTful koncepci.