Content Delivery Network (CDN)

Lexikon CDN: definice
Slovníček CDNCo hledáte? Co to znamená
API Aplikační Programovací Rozhraní (API) je soubor funkcí, poskytovaných pro CDN. Dovoluje snadnou a standardizovanou komunikaci mezi Vaší webovou aplikací a OVH CDN.OVH API.
Útok DDoS Útok DDoS (Distributed Denial of Service attack) je běžnou metodou pro znepřístupnění webových aplikací pomocí zasílání příliš velkého počtu dotazů na webserver. CDN POP síť dokáže takovéto útoky zcela pohltit.
Backend Backend jsou hostingové služby Vašich webových aplikací. Tyto zdroje budou použity v POP pro cache.
ByPass Když dojde ke spotřebování veškerého trafficu u CDN, caching funkce je automaticky zablokovaná. Díky tomu nedochází k žádné ztrátě dat, ale jen k přesunu na původní web a původní výkon webu.
Cache CDN Každý POP má svoji vlastní lokální cache. Na obsah může být dotazován všemi návštěvníky Vašich stránek, kteří jsou nasměrováni na tento bod v rámci nastavené proměnné TTL. Kromě toho je obsah stále obnovován pro aktuální obsah.
CDN "Content Delivery Network" je caching system pro statický webový obsah fungující na POP síti.
Statický obsah Statickým obsahem webových stránek se rozumí množina komponent, u kterých nedochází k dynamickým aktualizacím. Obecně jde o obrázky, videa, statické html, hudbu, atd.
Kredit traffic Ve svém Manažeru máte k dispozici nástroj na sledování trafficu používaného Vaším backendem. Tento traffic se používá k provozu CDN a musí být placen dopředu pomocí kreditů traffic.
Doménový odkaz Doména je spjata s CDN v případě, že A záznam u Vaší domény směřuje na IP Anycast, kterou jste dostali při objednání CDN služby. Změnu A záznamu si musí provést zákazník sám u svého registrátora domény.
IP Anycast Webová aplikace směřující na IP Anycast je speciálně směrována. Když uživatel vyhledává stránku, dotaz je automaticky přeposlán na nejbližší POP.
Dynamické stránky Dynamické stránky jsou generovány specifickými webovými aplikacemi při přijetí dotazu.
Statické stránky Statické stránky (generické stránky) jsou stejné pro všechny návštěvníky webové prezentace. Data jsou získávána bez jakékoli úpravy.
POP POP (Points of Presence) je lokální cache distribuovaná v Evropě, Severní Americe a Asii. Každý POP má vlastní cache pro potřeby návštěvníků, kteří jsou tomuto POP nejblíže.
Pravidla nastavení Pravidla nastavení Vám umožní správu cachování a TTL u Vaší webové aplikace. Tato pravidla lze upravovat přes Zákaznický účet či v OVH API.
SEO Search Engine Optimization (SEO) může vylepšit pozici Vaší stránky při zobrazení výsledků vyhledávání. Díky optimálnímu výkonu (rychlá odezva webového serveru) bude Vaší stránce přidělena lepší pozice, což mimo jiné zviditelní Vaše podnikání.
SERP Search Engine Results Page je stránka navrácená vyhledávacím robotem a obsahuje všechny stránky, které odpovídají zadaným klíčovým slovům ve vyhledávači.
Konverzní poměr Konverzní poměr je poměr mezi návštěvníky Vašich stránek a počtem provedených objednávek na stránkách. Tento poměr může být posílen několika parametry jako je třeba uživatelsky přívětivé prostředí stránek (plynulost načítání stránek, rychlost načítání stránek, dostupnost, atd.).
Čas načtení stránky Doba, která je nutné pro načtení stránky včetně veškerého jejího obsahu.
Latence (odezva) Doba, kterou potřebuje hostingová služba pro zpracování zaslaného dotazu a zaslání požadovaného obsahu zpět.
Čas odezvy stránky Doba mezi odesláním požadavku a začátkem načítání webové stránky.
TTL "Time To Live" je parametr umožňující Vám nadefinovat čas, po který se informace uchovávají v cache v POP.