Anti-DDoS >


Zmírnění DDoS
Zmírnění DDoS útokuBlokace útoku, povolení toku běžných paketů


Zmírnění je termínem, který byl vytvořen za účelem odrážet schopnost naší infrastruktury redukovat negativní efekt DDoS útoků. Zmírnění se skládá z filtrování nelegitimního přenosu dat a odsávání škodlivých dat pomocí VAC a zároveň ponechání dat běžných a neškodných.


VAC se skládá z několika zařízení. Každé z těchto zařízení má specifickou funkci na blokaci jednoho či více typů útoku (DDoS, Flood, atd.). V závislosti na typu útoku se vždy aktivuje jedna či více obranných strategií na zařízení VAC.Komponenty VACAkce vykonané na Před-Firewall


 • Fragment UDP
 • Velikost paketů
 • Povolení protokolů TCP, UDP, ICMP, GRE
 • Blokování všech dalších protokolů

Akce vykonané na Firewall sítě


 • Povoluje/blokuje IP či podsíť IP
 • Povoluje/blokuje protokoly:
  • IP (všechny protokoly)
  • TCP
  • UDP
  • ICMP
  • GRE
 • Povoluje/blokuje port či TCP/UDP interval portu
 • Povoluje/blokuje SYN/TCP
 • Povoluje/blokuje všechny pakety mimo SYN/TCP


Akce vykonané na Shield


 • Špatná hlavička IP
 • Neplatný checksum IP
 • Neplatný checksum UDP
 • Omezení ICMP
 • Špatný UDP datagram
 • DNS Amp

Akce vykonané na Armor


 • Špatná hlavička IP
 • Nedokončený fragment
 • Neplatný checksum IP
 • Duplicitní fragment
 • Příliš dlouhý fragment
 • Příliš dlouhé pakety IP/TCP/UDP/ICMP
 • Neplatný checksum TCP/UDP
 • Neplatné TCP flagy
 • Neplatné číslo sekvence
 • Detekce zombie
 • TCP SYN autentifikace
 • Autentifikace DNS
 • DNS dotaz ve špatném formátu
 • Omezení DNS