Technologie Anti-DDoS

Unikátní systém ochrany před DDoS útoky

Thumbnail
Thumbnail

Před-firewall

Před-firewall představuje první linii obrany v systému VAC. Toto řešení je spravováno společností OVH. Jeho smyslem je aplikace pravidel pro definování filtrů, směrujících příchozí pakety na síťový firewall (viz níže). Tato pravidla jsou aplikována na všechna řešení OVH. Pokud dojde k DDoS útoku, před-firewall provede částečnou filtraci datového provozu. Zbytek povozu následně přesměruje na síťový firewall, jehož pravidla jsou plně přizpůsobitelná. Před-firewall je založen na technologii Arista 7508R, která dokáže spojit 288 100G portů (28,8 Tbps). Izolace VRF umožňuje směrování datového provozu v rámci posloupných fází našeho systému.

Thumbnail

Síťový firewall

Síťový firewall představuje druhou část řešení VAC. Jedná se o řešení omezující míru vystavení služeb útokům přicházejícími z veřejné sítě.Při DDoS útoku dochází k automatické aktivaci síťového firewallu. Na síťovém firewallu je možné nakonfigurovat až 20 pravidel pro filtraci příchozího datového provozu. Tato pravidla lze přizpůsobit na míru aktivitám, které jsou na daném serveru provozovány. Síťový firewall je tvořen vRoutery, uplatňujícími speciálně vyvinuté protokoly společnosti OVH. Tyto protokoly umožňují klasifikaci celého datového toku a bezpodmínečnou aplikaci bezpečnostních pravidel (access-list). Síťový firewall není možné deaktivovat před skončením DDoS útoku. Z toho důvodu je důležité pravidla udržovat aktuální. Detailní informace na toto téma naleznete v této dokumentaci.

Thumbnail

Shield a Armor

Shield a Armor zasahují v případě cílených útoků, kdy umožňují snižovat zátěž procesoru napadeného stroje. Úkolem řešení Shield je zmírňování amplifikačních útoků, jako například DNS Amp či NTP Amp. Armor je nejmodernější softwarové řešení VAC, zodpovědné za zmírňování těch nejsofistikovanějších útoků.

Seznamte se s technologií, která umožňuje blokovat útoky typu DDoS bez jakéhokoli dopadu na dostupnost Vaší služby!

Thumbnail

Public Cloud

Thumbnail

Private Cloud

Thumbnail

Dedikované servery