Zvládnutí DDoS útoku

Odražení DDoS útoku krok za krokem

Thumbnail
Thumbnail

Server je funkční

Služby jsou dostupné z Internetu a data jsou přenášena přes naši páteřní síť do datacenter OVH, kde dochází k jejich zpracování serverem, který obratem odesílá odpověď.

Thumbnail

Začátek útoku

Útok je spuštěn přes Internet a prochází přes naši páteřní sít. Díky přebytku kapacity šířky pásma na páteřní síti útok nezpůsobí žádné přetížení. Útok dosáhne serveru, který se s ním začne okamžitě vypořádávat. Ve stejný čas je na základě analýzy datového provozu detekován DDoS útok a dochází ke spuštění mitigace.

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Zmírnění útoku díky řešení VAC

Zmírnění je aktivováno v rozmezí několika sekund od začátku útoku. Příchozí datový provoz je izolován pomocí řešení VAC s celkovou kapacitou zmírnění přesahující
4 Tbps. Útok je odražen nezávisle na typu, době trvání či objemu škodlivých dat. Legitimní datový provoz bez potíží prochází zařízením VAC na cílový server. Tento proces je označován jako auto-mitigace a spadá pod kompletní správu společnosti OVH.

Thumbnail

Konec útoku

Generování DDoS útoku je nákladné, a jestliže se útok ukáže jako neefektivní, je nákladný o to více. Po určité době proto vždy dochází k útlumu. Po ukončení útoku je automatické zmírnění deaktivováno, zůstává však připraveno k opětovnému spuštění či detekci nového útoku.

Thumbnail

Seznamte se s technologií, která umožňuje blokovat útoky typu DDoS bez jakéhokoli dopadu na dostupnost Vaší služby!

Thumbnail

Public Cloud

Thumbnail

Private Cloud

Thumbnail

Dedikované servery