Co je to anti-DDoS?

Zajistěte nepřetržitou dostupnost svého serveru, služby či infrastruktury

Thumbnail

S exponenciálním nárůstem objemu dat na celosvětové síti dochází ke stále většímu počtu útoků typu DDoS (Distributed Denial of Service neboli distribuované odepření služby).

Thumbnail

Smyslem DDoS útoku je znepřístupnění cílového serveru, služby či infrastruktury. Útok může mít různé podoby: saturace šířky pásma daného serveru (přehlcení náhodnými daty, které zabraňují protékání legitimních dat) nebo extrémní zatížení systémových zdrojů serveru.

Thumbnail

V průběhu DDoS útoku dochází k odesílání enormního množství požadavků z několika počítačů s cílem zahltit oběť útoku. Výsledkem takovéto „křížové palby“ je narušení stability a nakonec i úplné znepřístupnění služby.

 

Společnost OVH vytvořila svou vlastní ochrannou technologii, jejímž smyslem je bojovat právě proti těmto typům útoků. Všechny služby OVH obsahují mitigační řešení založené na unikátní technologii, která v sobě spojuje 3 techniky pro:

  • rychlou analýzu paketů v reálném čase
  • odklonění datové komunikace přicházející na Váš server
  • filtraci nelegitimních a legitimních paketů a následné propuštění legitimní komunikace

Průběh DDoS útoku

  1. Server je funkční a probíhá na něm standardní výměna příchozích a odchozích paketů.
  2. Dochází k zahájení DDoS útoku: přehlcení šířky pásma nebo extrémní zatížení systémových zdrojů.
  3. Síť je přetížena a server mezi masou náhodných informací zcela ztrácí schopnost zpracovávat legitimní pakety.

Seznamte se s technologií, která umožňuje blokovat útoky typu DDoS bez jakéhokoli dopadu na dostupnost Vaší služby!

Thumbnail

Public Cloud

Thumbnail

Private Cloud

Thumbnail

Dedikované servery