Anti-DDoS >


Cloud od A do Z
LexikonCo hledáte? Co to znamená
Anti-DDoS či AntiDDoS Množina výpočetních technik zaměřených na ochranu online služeb před DDoS útoky
DDoS Distribuovaný DOS: Princip je stejný jako u DoS, ale s více místy, ze kterých je útok veden.
DoS Denial of service attack/Útok na znepřístupnění služby
SLA Service Level Agreement (Smlouva o úrovni služeb): závazek dodavatele týkající se kvality a dostupnosti služeb. v případě anti-DDoS ochrany zahrnuje záruky týkající se ochrany proti těmto útokům (dostupnost portů a sítě stroje). Jde o doplnění SLA na serveru (samotného stroje).
Synflood či SYN Flood Kyber útok založený na posílání SYN požadavků
VAC Krátce o vacuum: technologie, která byla doladěna společností OVH pro ochranu proti DDoS útoky (anti-DDoS systém)
Zmírnění Identifikace, výběr vhodného filtrování a izolování a neutralizace efektů kyber útoku.